Sputnik radio

Residencias

Art Investigation Programme 2021

El programa de residències sorgeix l’any 2017 per a impulsar plataformes de recerca i producció artística en el context de la creació balear.
El projecte és una aposta innovadora sobre com abordar els arxius, la memòria i el patrimoni. Els seus projectes s’enfoquen des d’una perspectiva interdisciplinària, dialògica i activa en la construcció de la història des dels binomis local-global i des de l’íntim-col·lectiu.
La proposta sorgeix de la idea original de Marina Planas, artista i investigadora que va concebre l’arxiu del seu avi com a plataforma d’experimentació i recerca no sols de la seva pròpia producció artística sinó que la va obrir al fet que més artistes continuïn despertant nous discursos i aproximacions.
L’any 2019 es van iniciar les residències amb un enfocament en la cultura alemanya en col·laboració amb el Goethe*Institut Barcelona. L’any 2020 es van sumar dues ajudes amb el suport de la Euroregió per al desenvolupament de residències sobre territori i una altra especialitzada en newmedia i art sonor en col·laboració amb el Teatre Principal.
De cara al 2021 Casa Planas projecta amplia, amb aquesta convocatòria, 9 premis de residència de recerca sobre el patrimoni de les Illes Balears.

El programa de residencias surge en 2017 para impulsar plataformas de investigación y producción artística en el contexto de la creación balear.
El proyecto es una apuesta innovadora sobre cómo abordar los archivos, la memoria y el patrimonio. Sus proyectos se enfocan desde una perspectiva interdisciplinar, dialógica y activa en la construcción de la historia desde los binomios local-global y desde lo íntimo-colectivo.
La propuesta surge de la idea original de Marina Planas, artista e investigadora que concibió el Archivo de su abuelo como plataforma de experimentación e investigación no solo de su propia producción artística sino que la abrió a que más artistas sigan despertando nuevos discursos y aproximaciones.
En 2019 se iniciaron las residencias con un enfoque en la cultura alemana en colaboración con el Goethe-Institut Barcelona. En 2020 se sumaron dos ayudas con el apoyo de la Euroregió para el desarrollo de residencias de
sobre territorio y una especializada en newmedia y arte sonoro en colaboración con el Teatre Prinicipal.
En 2021 Casa Planas proyecta ampliar con esta convocatoria a 9 premios de residencia de investigación sobre el patrimonio de las Islas Baleares.

Vanesa Peña

Residència d’investigació i producció transdisciplinar sobre gènere

Queer Atlas

Queer Atles és un laboratori museogràfic que parteix d’una relectura de l’arxiu Casa Planas des de perspectives transfeministes per tal d’analitzar les relacions entre el boom turístic dels anys 50-70 a Mallorca i el sistema heteronormatiu.

Queer Atlas es un laboratorio museográfico que parte de una relectura del archivo Casa Planas desde perspectivas transfeministas con el fin de analizar las relaciones entre el boom turístico de los años 50-70 en Mallorca y el sistema heteronormativo.

Joan Fontcuberta

Residència de Creació a l’Arxiu Casa Planas

Trauma

Joan Fontcuberta va recopilar material fotogràfic, negatius i transparències, en mal estat, per eventualment incorporar-lo al seu projecte “Trauma” que s’ocupa d’aquelles fotografies “malaltes” o “amnèsiques” en les que es malmet el contingut informatiu i només queda la qualitat plàstica de la degradació química. Va participar a més a la taula redona «Mecanismes de ficció històrica» al Club Diario de Mallorca i va fer una masterclass a Casa Planas.

Joan Fontcuberta va recopilar material fotogràfic, negatius i transparències, en mal estat, per eventualment incorporar-ho a l’meu projecte «Trauma» que s’ocupa d’aquelles fotografies «malaltes» o «amnèsiques» en els que és malmet el contingut informatiu i NOMÉS queda la calidad plàstica de la Degradació química. Va participar a més a la taula rodona «Mecanismes de ficció històrica» a al Club Diario de Mallorca i va Fer una masterclass a Casa Planas.

Albert Garcia-Alzorriz

Aefluents residencia d'investigació i producció

Insular

Projecte artístic i documental que aborda la condició geogràfica i antropològica de Mallorca com una illa d’illes, a través del rodatge cinematogràfic en centres de gestió de recursos i complexos recreatius, amb la finalitat de cartografiar les paradoxes i hibridacions dels fluxos i afluents, tant metafòrics com reals, des de l’escala territorial a la molecular. L’objectiu d’Insular és esbossar una poètica audiovisual compromesa amb els contextos ecològic i social contemporanis.

Proyecto artístico y documental que aborda la condición geográfica y antropológica de Mallorca como una isla de islas, a través del rodaje cinematográfico en centros de gestión de recursos y complejos recreativos, con el fin de cartografiar las paradojas e hibridaciones de los flujos y afluentes, tanto metafóricos como reales, desde la escala territorial a la molecular. El objetivo de Insular es esbozar una poética audiovisual comprometida con los contextos ecológico y social contemporáneos.

Agata Skupniewicz

Landlimo residencia d'investigació i producció

RE: al_l_ity Liquid Borders

Una reflexió sobre les fronteres a partir del patrimoni de l’ArxiuPlanas: Com impacten les tendències de les destinacions turístiques i el desenvolupament del turisme massiu a les fronteres internes de l’illa.

Una reflexión sobre las fronteras a partir del patrimonio del ArxiuPlanas: Cómo impactan las tendencias de los destinos turísticos y el desarrollo del turismo masivo en las fronteras internas de la isla.