Sputnik radio

ART INVESTIGATION PROGRAMME

Residències d’investigació: Experiències sonores | Arxiu i cos

Residencias de investigación: Experiencias sonoras | Archivo y cuerpo

CATALÀ

Casa Planas amb el suport del Teatre Principal anuncien la tercera edició de Residències de Recerca Artística per desenvolupar i produir projectes innovadors que promoguin la creació i la recerca en l’àmbit de totes les arts vives.

ART INVESTIGATION PROGRAMME s’inicia el 2017 per promoure la investigació artística, protegir el teixit cultural de les illes i despertar de forma innovadora l’Arxiu Planas.

A la línia “Experiències sonores”: es busquen projectes que investiguin la imatge contemporània des de newmedia, art sonor i creació digital.

La línia “Arxiu i cos”: està adreçada a projectes que investiguen experiències escèniques no convencionals, dinàmiques multisensorials i la relació entre el cos i l’arxiu. Ens interessa donar suport a projectes que hibriden disciplines, que treballen temàtiques de l’agenda contemporània i que tenen un perfil socioeducatiu.

Els projectes comptaran amb una mentoria de tres sessions amb l’artista Dora García, que ha realitzat nombrosos projectes treballant amb arxiu i performance. Dora García és el Premi Nacional d’Arts Plàstiques 2021 concedit pel Ministeri de Cultura i Esport d’Espanya.

Nombre de Beques: 2

Premi: 2500€ 

Durada: 2 mesos 

Calendari: Setembre i octubre 2022

Data límit de lliurament de la sol·licitud: 1 de juny 2022

Més informació: residenciascasaplanas@gmail. com // 971 966 751

Més informació: residenciascasaplanas@gmail.com // 971 966 751

CASTELLANO

Casa Planas y el Teatre Principal anuncian la tercera edición de Residencias de Investigación Artística para desarrollar y producir proyectos innovadores que promuevan la creación e investigación en el ámbito de todas las artes vivas.

ART INVESTIGATION PROGRAMME se inicia en 2017 para promover la investigación artística, proteger el tejido cultural de las islas y despertar de forma innovadora el Archivo Planas.

En la línea 1, “Experiències sonores”, se buscan proyectos que investiguen la imagen contemporánea desde newmedia, arte sonoro y creación digital.

La línea 2, “Archivo y cuerpo”, está dirigida a proyectos que investigan experiencias escénicas no convencionales, dinámicas multisensoriales y la relación entre el cuerpo y el archivo. Nos interesa apoyar proyectos que hibridan disciplinas, que trabajan temáticas de la agenda contemporánea y que tienen un perfil socioeducativo.

Los proyectos contarán con una mentoría de varias sesiones con la artista Dora García, que ha realizado númerosos proyectos trabajando con archivo y performance. Dora García es Premio Nacional de Artes Plásticas 2021, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte de España.

Nº de Becas: 2

Dotación: 2500€

Duración: 2 meses

Calendario: septiembre y octubre 2022

Fecha límite de entrega de la solicitud: 1 de junio de 2022

Más información: residenciascasaplanas@gmail.com // 971966751