A la traça

Un projecte de Jordi Alomar

8 d’octubre de 2021
12:00 hores

A la traça
Presentació del projecte work in progress de Jordi Alomar.
Beca Experiències sonores del Teatre Principal i Casa Planas.
 
Aquesta investigació indaga sobre el registre i la sedimentació de traces en el territori a través de la memòria. Amb un focus sobre l’acumulació de vivències en espais caracteritzats per una hidrografia complexa i que han patit transformacions socials, demogràfiques i de paisatge ràpides, radicals i irreversibles a causa del turisme, la recerca se centra en la zona circumdant a s’Albufera utilitzant documentació de l’Arxiu Planas.

8 de octubre de 2021
12:00 horas

A la traça

Presentación del proyecto work in progress de Jordi Alomar.
Beca Experiencias sonoras del Teatro Principal y Casa Planas.

Esta investigación indaga sobre el registro y la sedimentación de trazas en el territorio a través de la memoria. Con un foco sobre la acumulación de vivencias en espacios caracterizados por una hidrografía compleja y que han sufrido transformaciones sociales, demográficas y de paisaje rápidas, radicales e irreversibles debido al turismo, la investigación se centra en la zona circundante a s’Albufera utilizando documentación del Archivo Planas.

Incripciones en cccpcasaplanas@gmail.com

16 d’octubre de 2021
De 12:00 a 19:00 hores

A la traça
Deriva per la zona perimetral de s’Albufera – «Lagos» d’Alcúdia – Platges de Muro
Beca Experiències sonores del Teatre Principal i Casa Planas
 
Un passeig per descobrir un trajecte que ressegueix traces, interrupcions i continuïtats. Fragments de desenvolupament urbanístic, icones turístiques i «terrains vagues» que confronten amb la reserva natural més sensible de l’illa de Mallorca.

Places limitades, és necessària la inscripció a: cccpcasaplanas@gmail.com

16 de octubre de 2021
De 12:00 a 19:00 horas

A la traça

Deriva por la zona perimetral de s’Albufera – «Lagos» de Alcúdia – Playas de Muro
Beca Experiencias sonoras del Teatro Principal y Casa Planas

Un paseo para descubrir un trayecto que recorre trazas, interrupciones y continuidades. Fragmentos de desarrollo urbanístico, iconos turísticos y «terrains vagues» que colindan con la reserva natural más sensible de la isla de Mallorca.

Plazas limitadas, es necesaria la inscripción en: cccpcasaplanas@gmail.com

22 d’octubre de 2021
18 hores

A la traça
Presentació final
Beca Experiències sonores del Teatre Principal i Casa Planas
 
Recerca sobre la sedimentació de traces en el territori a través de la memòria, en format d’instal·lació audiovisual i conversa oberta.

22 de octubre de 2021
18:00 horas

A la traça

Presentación final
Beca Experiencias sonoras del Teatro Principal y Casa Planas

Investigación sobre la sedimentación de trazas en el territorio a través de la memoria, en formato de instalación audiovisual y conversación abierta.