Residencias

Art Investigation Programme 2021

El programa de residències sorgeix l’any 2017 per a impulsar plataformes de recerca i producció artística en el context de la creació balear.
El projecte és una aposta innovadora sobre com abordar els arxius, la memòria i el patrimoni. Els seus projectes s’enfoquen des d’una perspectiva interdisciplinària, dialògica i activa en la construcció de la història des dels binomis local-global i des de l’íntim-col·lectiu.
La proposta sorgeix de la idea original de Marina Planas, artista i investigadora que va concebre l’arxiu del seu avi com a plataforma d’experimentació i recerca no sols de la seva pròpia producció artística sinó que la va obrir al fet que més artistes continuïn despertant nous discursos i aproximacions.
L’any 2019 es van iniciar les residències amb un enfocament en la cultura alemanya en col·laboració amb el Goethe*Institut Barcelona. L’any 2020 es van sumar dues ajudes amb el suport de la Euroregió per al desenvolupament de residències sobre territori i una altra especialitzada en newmedia i art sonor en col·laboració amb el Teatre Principal.
De cara al 2021 Casa Planas projecta amplia, amb aquesta convocatòria, 9 premis de residència de recerca sobre el patrimoni de les Illes Balears.

El programa de residencias surge en 2017 para impulsar plataformas de investigación y producción artística en el contexto de la creación balear.
El proyecto es una apuesta innovadora sobre cómo abordar los archivos, la memoria y el patrimonio. Sus proyectos se enfocan desde una perspectiva interdisciplinar, dialógica y activa en la construcción de la historia desde los binomios local-global y desde lo íntimo-colectivo.
La propuesta surge de la idea original de Marina Planas, artista e investigadora que concibió el Archivo de su abuelo como plataforma de experimentación e investigación no solo de su propia producción artística sino que la abrió a que más artistas sigan despertando nuevos discursos y aproximaciones.
En 2019 se iniciaron las residencias con un enfoque en la cultura alemana en colaboración con el Goethe-Institut Barcelona. En 2020 se sumaron dos ayudas con el apoyo de la Euroregió para el desarrollo de residencias de
sobre territorio y una especializada en newmedia y arte sonoro en colaboración con el Teatre Prinicipal.
En 2021 Casa Planas proyecta ampliar con esta convocatoria a 9 premios de residencia de investigación sobre el patrimonio de las Islas Baleares.

Vanesa Peña

Residència d’investigació i producció transdisciplinar sobre gènere

Queer Atlas

Queer Atles és un laboratori museogràfic que parteix d’una relectura de l’arxiu Casa Planas des de perspectives transfeministes per tal d’analitzar les relacions entre el boom turístic dels anys 50-70 a Mallorca i el sistema heteronormatiu.

Queer Atlas es un laboratorio museográfico que parte de una relectura del archivo Casa Planas desde perspectivas transfeministas con el fin de analizar las relaciones entre el boom turístico de los años 50-70 en Mallorca y el sistema heteronormativo.

Joan Fontcuberta

Residència de Creació a l’Arxiu Casa Planas

Trauma

Joan Fontcuberta va recopilar material fotogràfic, negatius i transparències, en mal estat, per eventualment incorporar-lo al seu projecte “Trauma” que s’ocupa d’aquelles fotografies “malaltes” o “amnèsiques” en les que es malmet el contingut informatiu i només queda la qualitat plàstica de la degradació química. Va participar a més a la taula redona «Mecanismes de ficció històrica» al Club Diario de Mallorca i va fer una masterclass a Casa Planas.

Joan Fontcuberta va recopilar material fotogràfic, negatius i transparències, en mal estat, per eventualment incorporar-ho a l’meu projecte «Trauma» que s’ocupa d’aquelles fotografies «malaltes» o «amnèsiques» en els que és malmet el contingut informatiu i NOMÉS queda la calidad plàstica de la Degradació química. Va participar a més a la taula rodona «Mecanismes de ficció històrica» a al Club Diario de Mallorca i va Fer una masterclass a Casa Planas.

Albert Garcia-Alzorriz

Aefluents residencia d'investigació i producció

Insular

Projecte artístic i documental que aborda la condició geogràfica i antropològica de Mallorca com una illa d’illes, a través del rodatge cinematogràfic en centres de gestió de recursos i complexos recreatius, amb la finalitat de cartografiar les paradoxes i hibridacions dels fluxos i afluents, tant metafòrics com reals, des de l’escala territorial a la molecular. L’objectiu d’Insular és esbossar una poètica audiovisual compromesa amb els contextos ecològic i social contemporanis.

Proyecto artístico y documental que aborda la condición geográfica y antropológica de Mallorca como una isla de islas, a través del rodaje cinematográfico en centros de gestión de recursos y complejos recreativos, con el fin de cartografiar las paradojas e hibridaciones de los flujos y afluentes, tanto metafóricos como reales, desde la escala territorial a la molecular. El objetivo de Insular es esbozar una poética audiovisual comprometida con los contextos ecológico y social contemporáneos.

Agata Skupniewicz

Landlimo residencia d'investigació i producció

RE: al_l_ity Liquid Borders

Una reflexió sobre les fronteres a partir del patrimoni de l’ArxiuPlanas: Com impacten les tendències de les destinacions turístiques i el desenvolupament del turisme massiu a les fronteres internes de l’illa.

Una reflexión sobre las fronteras a partir del patrimonio del ArxiuPlanas: Cómo impactan las tendencias de los destinos turísticos y el desarrollo del turismo masivo en las fronteras internas de la isla.

Jordi Alomar

Experiències Sonores Teatre Principal

A la Traça

Un projecte sobre cal·ligrames funcionals que legitimen la supeditació del territori a la voluntat humana i al seu dret al trànsit. Una anàlisi relacional sobre els arxius i el territori conceptual dels aiguamolls compresos entre els municipis d’Alcúdia, Muro i Sa Pobla.

Una reflexió sobre els mapes com a eina que, des de l’abstracció projectada sobre la idea del territori, destaca tot allò erigit com a notori: una propietat privada, un confí infranquejable, un monument històric.

Un proyecto sobre caligramas funcionales que legitiman la supeditación del territorio a la voluntad humana y a su derecho al tráfico. Un análisis relacional sobre los archivos y el territorio conceptual de los humedales comprendidos entre los municipios de Alcúdia, Muro y Sa Pobla.

Una reflexión sobre los mapas como herramienta que, desde la abstracción proyectada sobre la idea del territorio, destaca todo aquello erigido como notorio: una propiedad privada, un confín infranqueable, un monumento histórico.

Tonina Crespí

Experiències Sonores beca pròpia Casa Planas

Històries de Marjaleres

Tonina Crespí, ha estat treballant amb el registre de paisatges sonors com els sons de les cedades i els ha incorporat en una partitura professional dedicada a les Marjalers amb la Banda de Música de sa Pobla (Mallorca). També registra els sons vitals de la producció agrícola, alguns desapareguts i altres que van ser els que més es van escoltar durant l’estat d’alarma. També se senten els sons de diversos aliments, com el de l’arròs, entre entrevistes amb testimonis com aquest: “l’arròs canta de manera diferent quan està sec”. La investigació inclou diversos testimonis de dones que relaten com es vivia a la zona rural, en concret de sa Pobla i el territori de s’Albufera, que també eren terres de sa Pobla (Mallorca). En aquestes terres de l’Albufera es recollia arròs i antics cultius, com el cànem i el lli.

Tonina Crespí, ha estado trabajando con el registro de paisajes sonoros como los sonidos de los cedazos y los ha incorporado en una partitura profesional dedicada a las Marjaleres con la Banda de Música de sa Pobla (Mallorca). También registra los sonidos vitales de la producción agrícola, algunos ya desaparecidos y otros que fueron los que más se escucharon durante el estado de alarma. También se escuchan los sonidos de varios alimentos, como el del arroz, entre entrevistas con testimonios como este: “el arroz canta de una forma diferente cuando está seco”. La investigación incluye varios testimonios de mujeres que relatan cómo se vivía en la zona rural, en concreto de sa Pobla y el territorio de s’ Albufera, que también eran tierras de sa Pobla (Mallorca). En estas tierras de la Albufera se cosechaba arroz y antiguos cultivos, como el cáñamo y el lino.

Lilly Lulay

Goethe auf Mallorca

Postcards VS Instagram

Lilly Lulay ens presenta el projecte titulat “Postals vs Instagram, memòria col·lectiva i individual de les imatges de Mallorca, abans i ara”. Els smartphones i Instagram han convertit en gairebé obsolet el ritual de vacances d’escriure postals. En els diversos projectes, Lilly Lulay explora el consum de les imatges del món digital actuals i com dialoguen amb el consum de les postals de Planas. L’artista, ens presentarà una instal·lació que analitza el consum històric del cos a les postals. També intervé una joguina infantil de 1900 de la col·lecció de l’Arxiu Planas anomenada “Cinematògraf infantil” i la vincula amb imatges d’Instagram de la zona de Ballermann 6, l’Arenal, Mallorca.

Lilly Lulay nos presenta el proyecto titulado “Postales vs Instagram, memoria colectiva e individual de las imágenes de Mallorca, antes y ahora”. Los smartphones e Instagram han convertido en casi obsoleto el ritual vacacional de escribir postales. En sus varios proyectos, Lilly Lulay explora el consumo de las imágenes del mundo digital actuales y cómo dialogan con el consumo de las postales de Planas. La artista, nos presentará una instalación que analiza el consumo histórico del cuerpo en las postales. También interviene un juguete infantil de 1900 de la colección del Archivo Planas denominado “Cinematógrafo infantil” y lo vincula con imágenes de Instagram de la zona de Ballermann 6, el Arenal, Mallorca.

Stefanie Unruh

Goethe auf Mallorca

Inocencia del paisaje

El projecte de Stefanie Unruh es titula «Innocència del paisatge-una investigació arqueològica». Les fotografies de Josep Planas mostren un turisme innocent i pròsper. Però el paisatge mai no és innocent, el paisatge té una connotació històrica. A partir de les fotografies de l’Arxiu Planes i de les seves pròpies investigacions i fotografies, Stefanie Unruh fa visibles les capes de la història oculta a Mallorca, especialment la dels immigrants alemanys a la dècada de 1930 a l’illa, la col·laboració dels Nazis amb l’alçament del bàndol nacional també localitza llocs històrics de la Guerra Civil a Mallorca com és el desembarcament del capità de l’exèrcit de la república, Alberto Bayo.

El proyecto de Stefanie Unruh se titula “Inocencia del paisaje-una investigación arqueológica”. Las fotografías de Josep Planas muestran un turismo inocente y próspero. Pero el paisaje nunca es inocente, el paisaje tiene una connotación histórica. A partir de las fotografías del Archivo Planas y de sus propias investigaciones y fotografías, Stefanie Unruh hace visibles las capas de la historia oculta en Mallorca, especialmente la de los inmigrantes alemanes en la década de 1930 en la isla, la colaboración de los Nazis con el alzamiento del bando nacional, también localiza lugares históricos de la Guerra Civil en Mallorca como es el desembarco del capitán del ejército de la república, Alberto Bayo.

Eduard Moyà i Pere Lacomba

EL TERRENO: Residència de recerca sobre la història recent

A rose is a rose

El projecte «A rose is a rose» d’Eduard Moyà i Pere Lacomba es un estudi sobre les identitats de barri (visitants i visitades) que jeuen entrecreuades. Al projecte Eduard Moyà i Pere Lacomba aborden la genètica artística i viatgera de barri del Terreno. El desig i la mobilitat són punts de partida que conformen un barri amb un passat polifònic i fascinant.

El proyecto «A rose is a rose» de Eduard Moyà y Pere Lacomba es un estudio sobre las identidades de barrio (visitantes y visitadas) que yace entrecruzadas. En el proyecto Eduard Moyà y Pere Lacomba abordan la genética artística y viajera de barrio del Terreno. El deseo y la movilidad son puntos de partida que conforman un barrio con un pasado polifónico y fascinante.