Categoría: AntiguasResidencias

 • Art Investigation Programme 2022

  Art Investigation Programme 2022

  Residencias Art Investigation Programme 2022 El programa de residències sorgeix l’any 2017 per a impulsar plataformes de recerca i producció artística en el context de la creació balear.El projecte és una aposta innovadora sobre com abordar els arxius, la memòria i el patrimoni. Els seus projectes s’enfoquen des d’una perspectiva interdisciplinària, dialògica i activa en […]

 • Art Investigation Programme 2021

  Art Investigation Programme 2021

  Residencias Art Investigation Programme 2021 El programa de residències sorgeix l’any 2017 per a impulsar plataformes de recerca i producció artística en el context de la creació balear.El projecte és una aposta innovadora sobre com abordar els arxius, la memòria i el patrimoni. Els seus projectes s’enfoquen des d’una perspectiva interdisciplinària, dialògica i activa en […]

 • Art Investigation Programme 2020

  Art Investigation Programme 2020

  Residencias Art Investigation Programme 2020 A través del Centre de Creació Casa Planas impulsem  un programa de residències de investigació de creadors i  pensadors entorn a l’art. La duració varia en funció de les  necessitats dels projectes. Es valoren especialment els  projectes de mediació que tenen un retorn social directe  amb el nostre camp de […]

 • Art Investigation Programme 2019

  Art Investigation Programme 2019

  Residencias Art Investigation Programme 2019 Casa Planas junto al Goethe Institut abrió en 2019 una línea de residencias de investigación abierta destinado a creadores contemporáneos para desarrollar y producir proyectos innovadores que reflexionaran y dieran luz a las relaciones culturales con el Archivo Planas y con la cultura alemana. A través del archivo del Centro […]

 • Art Investigation Programme 2018

  Art Investigation Programme 2018

  Residencias Art Investigation Programme 2018 A través del Centro de Creación Casa Planas impulsamos un programa de residencias de investigación de creadores y pensadores alrededor del arte. La duración varía en función de las necesidades del proyecto. Se valoran especialmente los proyectos de mediación que tienen un retorno social directo con nuestro campo de trabajo […]

 • Art Investigation Programme 2016

  Art Investigation Programme 2016

  Residecias Art Investigation Programme 2016 A través del Centro de Creación Casa Planas impulsamos un programa de residencias de investigación de creadores y pensadores alrededor del arte. La duración varía en función de las necesidades del proyecto. Se valoran especialmente los proyectos de mediación que tienen un retorno social directo con nuestro campo de trabajo […]