Dones fent paisatge

Projectes de recerca, art i mediació 

Proyectos de investigación,  arte y mediación

Programa d’investigació:
Dones fent paisatge
Territori, turisme, ruralitat i gènere

Casa Planas i Tramuntana XXI impulsen un programa d’investigació i sensibilització al voltant de la representació visual i simbòlica de les dones pageses i rurals com a reclam turístic, d’un costat, i del seu paper real i gran aportació històrica a la configuració del paisatge i modelació del territori. Aquesta iniciativa s’emmarca al projecte “Paisatges expandits”, programa d’anàlisi històric i cultural sobre el territori i el paisatge amb el suport de la Euroregió.

La persona seleccionada per dur a terme el projecte d’investigació és Empar Isabel Bosch Sans. Diplomada en Magisteri, amb Màsters en Comunicació i en Llengües i Literatures Modernes, i doctoranda en Història, Geografia i Història de l’Art. Empar Bosch ha estat sel·leccionada per la seva àmplia trajectòria en grups d’investigació, treballs de recerca i articles en els temes que tenen a veure amb l’objecte de la investigació: turisme, comunicació i representació de les dones. Empar Bosch va obtenir el Premi al Millor Treball Periodístic 2018, modalitat text, en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes (concedit per l’Institut Balear de la Dona, Govern de les Illes Balears) i el Premi Ciutat de Palma 2010 per a projectes d’estudis de gènere, concedit per l’Ajuntament de Palma, entre d’altres.

Programa de investigación:
Mujeres haciendo paisaje
Territorio, turismo, ruralidad y género

Casa Planas y Tramuntana XXI impulsan un programa de investigación y sensibilización alrededor de la representación visual y simbólica de las mujeres campesinas y rurales como reclamo turístico, por una parte, y de su papel real y gran aportación histórica a la configuración del paisaje y modelación del territorio. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto “Paisajes expandidos”, programa de análisis histórico y cultural sobre el territorio y el paisaje con el apoyo de la Eurorregión.

La persona seleccionada para llevar a cabo el proyecto de investigación es Empar Isabel Bosch Sans. Diplomada en Magisterio, con Máster en Comunicación y en Lenguas y Literaturas Modernas, y doctoranda en Historia, Geografía e Historia del Arte. Amparo Bosch ha sido seleccionada por su amplia trayectoria en grupos de investigación, trabajos de investigación y artículos en los temas que tienen que ver con el objeto de la investigación: turismo, comunicación y representación de las mujeres. Empar Bosch obtuvo el Premio al Mejor Trabajo Periodístico 2018, modalidad texto, en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (concedido por el Instituto Balear de la Mujer, Gobierno de las Islas Baleares) y el Premio Ciutat de Palma 2010 para proyectos de estudios de género, concedido por el Ayuntamiento de Palma, entre otros.

Presentació «Dones fent paisatge»
15 de febrer a les 18.30h

CAR – Centre d’Apropament al Rural
C/ Bon Governador 4, 28027 Madrid

Presentació del projecte «Dones que fan paisatge»
Un projecte en col·laboració amb Inland sobre el concepte de paisatge i el paper de les dones que el van modelar amb el treball i la cultura.Una presentació d´una hora aproximadament per conèixer noves aproximacions contemporànies entre art contemporani, paisatge i arxiu.

El projecte és el resultat de dues residències artístiques realitzades a Casa Planas (Mallorca). La primera en col·laboració amb 3 Calce Culturel (França), Roca Umbert (Catalunya) i el Festival Panoràmic. Gadea Burgaz és l’artista que ha desenvolupat el projecte l’any 2022 a l’Arxiu Planas. darxiu de promoció turística. La investigadora autora del projecte és Empar Bosch.

Presenta Alelí Mirelman
Directora de Projectes de Casa Planas. Directora de programes de residència internacionals sobre Arxiu i Art Contemporani.
Amb el suport de l’IEB (Mobilitat)

Presentación «Mujeres que hacen paisaje»

15 de febrero a las 18.30h

CAR – Centro de Acercamiento a lo Rural
C/ Buen Gobernador 4, 28027 Madrid

Presentación del proyecto «Mujeres que hacen paisaje»
Un proyecto en colaboración con Inland sobre el concepto de paisaje y el papel de las mujeres que lo moldearon con su trabajo y cultura.
 
Una presentación de una hora aproximadamente para conocer nuevas aproximaciones contemporáneas entre arte contemporáneo, paisaje y archivo.
 
El proyecto es el resultado de dos residencias artísticas realizadas en Casa Planas (Mallorca). La primera en colaboración con 3 Calce Culturel ( Francia ), Roca Umbert (Cataluña) y el Festival Panoràmic. Gadea Burgaz es la artista que ha desarrollado el proyecto en 2022 en el Archivo Planas.La segunda en colaboración con Tramuntana XXI y el Consell de Mallorca consistía en una residencia de investigación antropológica en el que se realizaron entrevistas a campesinas reales en contraste con las imágenes de archivo de promoción turística. La investigadora autora del proyecto es Empar Bosch.
 
Presenta Alelí Mirelman
Directora de Proyectos de Casa Planas. Directora de programas de residencia internacionales sobre Archivo y Arte Contemporáneo.
Con el apoyo del IEB (Movilidad)

Dones Fent Paisatge

Territori, turisme, ruralitat i gènere

17 de febrer fins 16 d’abril

Inauguració 17 de febrer a les 17:00h

Raixa (Carretera Ma-11 de Palma a Sóller, km. 12,2, 07110 Bunyola, Illes Balears)

«Dones Fent Paisatge» Es una exposició d’un projecte de recerca sobre paper de les dones  rurals en contrast amb les dones pageses  com a reclam turístic de l’Arxiu Planas realitzat durant l’any 2022.

La recerca ha posat el focus, amb una lectura de gènere al paper real en el modelatge del paisatge (especialment a la Serra de Tramuntana).

El projecte explora també altres interseccions com l’ecologisme, la tecnologia, la comunicació, la identitat i la memòria col·lectiva.

Impulsat per Casa Planas amb la col·laboració de l’associació Tramuntana XXI.

Imatges: Arxiu Planas

Investigadora: Empar Isabel Bosch Sans

Projecte de mediació artística: Neus Marroig i Laura Marte

Coordinació del projecte: Alelí Mirelman (Casa Planas) i Marta Ferriol (Tramuntana XXI)

Un projecte finançat pel Consorci de la Serra de Tramuntana

Mujeres Haciendo Paisaje

Territorio, turismo, ruralidad y género

 

17 de febrero hasta 16 de abril

Inauguración 17 de febrero a las 17:00 h

Raixa (Carretera Ma-11 de Palma en Sóller, km. 12,2, 07110 Bunyola, Islas Baleares)

«Dones Fent Paisatge» Es una exposición de un proyecto de investigación sobre papel de las mujeres rurales en contraste con las mujeres campesinas como reclamo turístico del Archivo Planas realizado durante el año 2022.

La investigación ha puesto el foco, con una lectura de género en el papel real en el modelado del paisaje (especialmente en la Serra de Tramuntana).

El proyecto explora también otras intersecciones como el ecologismo, la tecnología, la comunicación, la identidad y la memoria colectiva.

Impulsado por Casa Planas con la colaboración de la asociación Tramuntana XXI.

Imágenes: Archivo Planas

Investigadora: Amparo Isabel Bosch Sans

Proyecto de mediación artística: Neus Marroig y Laura Marte

Coordinación del proyecto: Alelí Mirelman (Casa Planas) y Marta Ferriol (Tramuntana XXI)

Un proyecto financiado por el Consorcio de la Serra de Tramuntana