Uneix-te a la nostra comunitat creativa

Únete a nuestra comunidad creativa

Sabem que per a un creatiu trobar un lloc de treball adequat a vegades és missió impossible, no només és trobar un espai sinó també un bon ambient, per això a Casa Planas creiem en la necessitat d’una comunitat creativa. Per què no véns a visitar-nos?

Espais individuals per 300 € + iva / mes
Espais compartits per 150 € + iva / mes
Taula espai coworking jornada completa 120 € + iva / mes

Taula espai coworking mitjajornada 90 € + iva / mes

Inclou despeses d’aigua, llum e internet

+info mail: info@casaplanas.org Assumpte: Taller de creació

Descobreix les avantatges de ser soci aquí

Descobreix els nostres residents aquí
Descobreix les nostres instal·lacions aquí

Sabemos que para un creativo encontrar un lugar de trabajo adecuado a veces es misión imposible, no solo es encontrar el espacio, también es importante un buen ambiente… Por eso en Casa Planas creemos en la necesidad de una comunidad creativa. Por qué no vienes a visitarnos ?

Espacio individual por 300 € + iva / mes

Espacio compartido por 150 € + iva / mes

Mesa en coworking jornada completa 120 € + iva / mes

Mesa en coworking media jornada 90 € + iva / mes

Incluye gastos de agua, luz e internet.

+info mail: info@casaplanas.org Asunto: Taller de creación

Descubre las ventajas de ser socio aquí

Descubre a nuestros socios residentes aquí

Descubre nuestras instalaciones aquí