Fotografia i maternatges

Projecte de recerca i creació

Proyecto investigación y creación

"¿Hay otro igual o muy similar?"

Rosana Gabriela Monteverde Valle

Casa Planas presenta el projecte de recerca del programa Art Investigation Programme: Fotografia i Maternatge.

Aquesta línia sobre gènere bianual compta amb el suport de l’àrea de cultura de l’Institut d’Estudis Baleàrics, el Consell de Mallorca i l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Palma.

Aquesta edició estava dirigida a artistes i investigadors dels quals producció i interessos naveguessin entorn dels imaginaris socials del concepte de família i criança, les seves formes de representació a través de la fotografia i la maternitat en un sentit estès de la paraula.

El projecte seleccionat va ser el de Rosana Monteverde, artista i investigadora peruana, que proposa mirar i analitzar críticament des d’un enfocament de gènere l’Arxiu Planas; per després contrastar-ho amb l’Arxiu Julia Margarita Vargas Salas. Aquest darrer revela mitjançant fotografies de la vida d’una cuidadora i treballadora de la llar peruana; la invisibilització, desvalorització i discriminació que van viure milers de dones migrants a la Lima del S.XX.

El dia 31 de març a les 18:00 hores es presentarà els resultats de la seva residència a Casa Planas una mostra titulada Hi ha un altre igual o molt similar?, que parla dels treballs de la llar i de la cura des d’una perspectiva interseccional i la imatge contemporània.

Presentació del resultat de la recerca

31.03.23 a les 18h

a Casa Planas, Av. Sant Ferran 21, Palma

"¿Hay otro igual o muy similar?"

Rosana Gabriela Monteverde Valle

Casa Planas presenta el proyecto de investigación del programa Art Investigation Programme: Fotografía y Maternaje.

Esta línea sobre género bianual  cuenta con el apoyo del área de cultura del Instituto de Estudios Baleares, el Consell de Mallorca y el Área de Justicia Social, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Palma.

Esta edición estaba dirigida a artistas e investigadores cuya producción e intereses navegaran en torno a los imaginarios sociales del concepto de familia y crianza, sus formas de representación a través de la fotografía y la maternidad en un sentido extendido de la palabra. 

El proyecto seleccionado fue el de Rosana Monteverde, artista e investigadora peruana, que propone mirar y analizar críticamente desde un enfoque de género el Archivo Planas; para luego contrastarlo con el Archivo Julia Margarita Vargas Salas. Este último revela, mediante fotografías de la vida de una cuidadora y trabajadora del hogar peruana; la invisibilización, desvalorización y discriminación que vivieron miles de mujeres migrantes en la Lima del S.XX. 

El día 31 de marzo a las 18:00 horas se presentará los resultados de su residencia  en Casa Planas una muestra titulada ¿Hay otro igual o muy similar?, que habla de los trabajos del hogar y del cuidado desde una perspectiva interseccional y la imagen contemporánea.

Presentación del resultado de la investigación

31.03.23 a las 18h

en Casa Planas, Av. Sant Ferran 21, Palma