LES IMATGES DES DE BAIX

Pensament crític sobre imatge, sexualitat i treball amb l’artista i investigadora Andrea Corrales.

CONVERSATORIOS CASA PLANAS, MAIG 2021

LES IMATGES DES DE BAIX: Pensament crític sobre imatge, sexualitat i treball amb l’artista i investigadora Andrea Corrales.

Converses online a Casa Planas

7/5/2021, 20:00h Andrea Soto Calderón

14/5/2021 20:00h Lucía Egaña Rojas

21/5/2021 20:00h Linda Porn Davis

LAS IMÁGENES DESDE ABAJO: Pensamiento crítico sobre imagen, sexualidad y trabajo – con la artista e investigadora Andrea Corrales.

Conversaciones online en Casa Planas

7/5/2021, 20:00h Andrea Soto Calderón

14/5/2021 20:00h Lucía Egaña Rojas

21/5/2021 20:00h Linda Porn Davis

Ponents

Ponentes

Andrea Soto Calderón

7/5/2021, 20:00h

Andrea Soto Calderón, doctora en filosofia, realitza actualment una recerca sobre la relació entre imatge i ficció a la Universitat de París VIII. Treballa com a docent d’estètica i teoria de l’art. Les seves recerques se centren en les transformacions de l’experiència estètica en la cultura contemporània, la recerca artística, l’estudi de la imatge i els mitjans, així com la relació entre estètica i política. 

Entre les seves publicacions, destaca el seu llibre La “performatividad de les imatges” (Metales pesados, 2020) i “Le travail des images amb Jacques Rancière” (Les presses du réel, 2019)

7/5/2021, 20:00h

Andrea Soto Calderón, doctora en filosofía, realiza actualmente una investigación sobre la relación entre imagen y ficción en la Universidad de París VIII. Trabaja como docente de estética y teoría del arte. Sus investigaciones se centran en las transformaciones de la experiencia estética en la cultura contemporánea, la investigación artística, el estudio de la imagen y los medios, así como la relación entre estética y política.

Entre sus publicaciones, destaca su libro La performatividad de las imágenes (Metales pesados, 2020) y  Le travail des images con Jacques Rancière (Les presses du réel, 2019)

Lucía Egaña Rojas

14/5/2021 20:00h

Lucía Egaña és una artista xilena que viu a Barcelona. A més de la pràctica artística es dedica a l’escriptura, la recerca, la pedagogia i les pràctiques autoinstituyentes. El seu treball aborda la relació entre l’alta i baixa cultura, entre high-tech i low-fi, les relacionis nord i sud i les metodologies. 

Va realitzar estudis d’arts visuals, un màster en Documental creatiu i un doctorat en Comunicació audiovisual. Ha publicat diversos llibres i articles i actualment finalitza la recerca “Metodologies subnormales” a més de fer brodats, collages, instal·lacions i performances.

http://luciaegana.net

14/5/2021 20:00h

Lucía Egaña es una artista chilena que vive en Barcelona. Además de la práctica artística se dedica a la escritura, la investigación, la pedagogía y las prácticas autoinstituyentes. Su trabajo aborda la relación entre alta y baja cultura, entre high-tech y low-fi, las relaciones norte y sur y las metodologías.

Realizó estudios de artes visuales, un máster en Documental creativo y un doctorado en Comunicación audiovisual. Ha publicado diversos libros y artículos y actualmente finaliza la investigación “Metodologías subnormales” además de hacer bordados, collages, instalaciones y performances.

http://luciaegana.net

Linda Porn Davis

21/5/2021 20:00h

Puta, mare soltera i artista multidisciplinari que utilitza totes les disciplines al seu abast per a la creació de peces com performances, vídeo, curtmetratges i peces teatrals. La seva temàtica és el *transfeminisme, el treball sexual, la migració, el treball matern i la postpornografia.

Va finalitzar els seus estudis en el Laboratorio de teatro campesino e indígena de México i el màster Brecht i Boal a Casa del teatro, CDMX, amb la culminació de la companyia Teatre sense parets. Va treballar per a la companyia teatral La Trouppe com a clown. Ha exposat la seva obra en el MoMA, MUSAC, MACBA, i el CCCB així com en diferents festivals de cinema com el Sex Work Film Festival San Francisco, Londres i Copenhaguen. Així com en la Filmoteca de Madrid i de Múrcia. Ha col·laborat en els llibres: «Maternitats Cuir,» «Aquí sóc la que es va anar» i «Putes migres».

Ha participat com a formadora en el programa P.O.P.S en Matadero Madrid i pertany al sindicat OTRAS.

Els temes de les seves obres són el feminisme decolonial, la postpornografia, el treball sexual i el treball maternal. Juntament amb Daniela Ortiz han fundat
el grup Madrecitas, sobre la violència institucional racista a les famílies migrants.
 
https://lindaporn.tumblr.com/

21/5/2021 20:00h

Puta, madre soltera y artista multidisciplinar que utiliza todas las disciplinas a su alcance para la creación de piezas como performances, vídeo, cortometrajes y piezas teatrales. Su temática es el transfeminismo, el trabajo sexual, la migración, el trabajo materno y la postpornografía. 
 
Finalizó sus estudios en el Laboratorio de teatro campesino e indígena de México y el máster Brecht y Boal en Casa del teatro, CDMX, con la culminación de la compañía Teatro sin paredes. Trabajó para la compañía teatral La Trouppe como clown. Ha expuesto su obra en MoMA, MUSAC, MACBA, CCCB así como en diferentes festivales de cine como el Sex Work Film Festival San Francisco, Londres y Copenhague. Así como en la Filmoteca de Madrid y de Murcia. Ha colaborado en los libros: «Maternidades Cuir,» «Acá soy la que se fue» y «Putas migras». 
 
Ha participado como formadora en el programa P.O.P.S. en Matadero Madrid y pertenece al sindicato OTRAS. 
 
Los temas de sus obras son el feminismo decolonial, la postpornografía, el trabajo sexual y el trabajo maternal. Junto con Daniela Ortiz han fundado
el grupo Madrecitas, sobre la violencia institucional racista a las familias migrantes.
 
La coordinadora e ideologa d’aquest projecte ha estat Andrea Corrales Devesa.
La coordinadora e ideóloga de este proyecto ha sido Andrea Corrales Devesa.

Andrea Corrales (Alacant, 1988) és artista visual, performer, activista per la dissidència sexual i investigadora predoctoral. 

Llicenciada en Belles Arts (UCLM), va cursar el Màster en Investigació i Pràctiques Artístiques i Visuals (UCLM) i el PEI – Programa d’Estudis Independents (MACBA). Doctoranda en Indústries de la Comunicació i Culturals (UPV) i part del grup de recerca IEP – Institut d’Estudis del Porno, combina de manera integrativa la seva activitat investigadora, artística i activista, creant projectes que reflexionen al voltant del treball feminitzat, les imatges públiques, les polítiques del muntatge audiovisual i les seves indústries, la pornografia i els límits de la performance. El seu treball ha estat exposat en diversos països, així com dins i fora dels espais artístics, buscant sempre el contagi de sabers i l’experimentació formal/estructural.

http://*andreacorrales.art

Andrea Corrales Devesa (Alicante, 1988) es artista visual, performer, activista por la disidencia sexual e investigadora predoctoral.
 
Licenciada en Bellas Artes (UCLM), cursó el Máster en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales (UCLM) y el PEI – Programa de Estudios Independientes (MACBA). Doctoranda en Industrias de la Comunicación y Culturales (UPV) y parte del grupo de investigación IEP – Instituto de Estudios del Porno, combina de manera integrativa su actividad investigadora, artística y activista, resultando proyectos que reflexionan alrededor del trabajo feminizado, las imágenes públicas, las políticas del montaje audiovisual y sus industrias, la pornografía y los límites de la performance. Su trabajo ha sido expuesto en varios países, así como dentro y fuera de los espacios artísticos, buscando siempre el contagio de saberes y la experimentación formal/estructural.