Mostra de fi de residéncia 2019

Muestra de fin de residencias 2019

Art Investigation Programme

Mostra de fin de residència dels processos de investigació dels artistes residents de l’Art Investigation Programme, Daniel Gasol, Ángela Bonadies i Sa Galania.

19h
Activitat gratuïta
Casa Planas. Av. Sant Ferran 21.

Muestra de fin de residencia de los procesos de investigación de los artistas residentes del Arte Investigation Programme, Daniel Gasol, Ángela Bonadies y Sa Galanía.

19h
Actividad gratuita
Casa Planas. Av. Sant Ferran 21.

Artistes

Artistas

Daniel Gasol

Daniel Gasol

El projecte «Churchill: the artist that never was» tracta de desvetllar mitjançant un historiador especialista en II Guerra Mundial i un Militar coneixedor de la història bèl·lica de Balears, l’aparició d’un quadre aparentment pintat i dedicat per Winston Churchill, a fotògraf Josep Planas. L’assaig en vídeo, investiga les relacions entre el polític britànic, Adolf Hitler i la implicació del fotògraf en un entramat polític complex i desconegut.

El proyecto “Churchill: the artist that never was” trata de desvelar mediante un historiador especialista en II Guerra Mundial y un Militar conocedor de la historia bélica de Baleares, la aparición de un cuadro aparentemente pintado y dedicado por Winston Churchill, al fotógrafo Josep Planas. El ensayo en vídeo, investiga las relaciones entre el político británico, Adolf Hitler y la implicación del fotógrafo en un entramado político complejo y desconocido.

Sa Galanía

Sa Galanía

Amb aquest projecte volem incloure la narrativa de diferents veïnats i veïnades de la ciutat de Palma, concretament del districte que allotja el Centre de Cultura Casa Planas.

A partir de la investigació de Sa Galania, i la informació resultant d’aquestes trobades, generarem una intervenció transdisciplinària, fent servir els llenguatges artístics contemporanis com a eines disruptives i possibilitadores d’un discurs crític i integrador. Imbricar els arxius personals de les participants amb els materials de l’arxiu, generant una narrativa nova, inclusiva i contemporània sumant la memòria visual més macro (imatges/postals que han viatjat arreu del món) i micro (imatges/àlbums personals anònims).

Con este proyecto queremos incluir la narrativa de diferentes vecinos y vecinas de la ciudad de Palma, concretamente del distrito que aloja el Centro de Cultura Casa Planas.

A partir de la investigación de Sa Galania, y la información resultante de estos encuentros, generaremos una intervención transdisciplinària, usando los lenguajes artísticos contemporáneos como herramientas disruptivas y posibilitadores de un discurso crítico e integrador. Imbricar los archivos personales de las participantes con los materiales del archivo, generando una narrativa nueva, inclusiva y contemporánea sumando la memoria visual más macro (imágenes/postales que han viajado en todo el mundo) y micro (imágenes/álbumes personales anónimos).

Ángela Bonadies

Ángela Bonadies

La meva recerca és especulativa. El desenvolupament de la meva feina tracta d’evocar el caràcter de quatre artistes alemanys: Grete SternHanne Darboven, Hans-Peter Feldmann i Martin Kippenberger. A través d’ells busc la meva veu en l’arrel d’una genealogia que es mou entre la repetició obsessiva i l’humor, entre la paròdia numèrica i l’inconscient. Fer de la lectura de l’arxiu Planas una polifonia, una possibilitat multiforme i boscosa on la mirada i l’autoria es tornen incerteses i elogis.

Mi investigación es especulativa. El desarrollo de mi trabajo trata de evocar el carácter de cuatro artistas alemanes: Grete Stern, Hanne Darboven, Hans-Peter Feldmann y Martin Kippenberger. A través de ellos busco mi voz en la raíz de una genealogía que se mueve entre la repetición obsesiva y el humor, entre la parodia numérica y el inconsciente. Hacer de la lectura del archivo Planas una polifonía, una posibilidad multiforme y boscosa donde la mirada y la autoría se tornan incertidumbres y elogios.

Goethe-Institut Barcelona  –  Institut d’Estudis Baleàrics  –  Estrella Damm  –  CEF Mallorca  –  Arxiu Planas   –  Joan Salamanca  –   Fotomax  –  La Escocesa  –  Sa galania  –  Daniel Gasol  –  Angela Bonadies  –  Marina Planas Antich  –  Roxane Alaime Bauzà  –  Marisol Salanova  –  Alelí Mirelman