Paisatges expandits

Projectes de recerca i art sobre concepte de paistage

Proyectos de investigación y arte sobre el concepto de paisaje

Casa Planas, en col·laboració amb altres entitats i institucions, lidera un projecte pioner de recerca i creació que es titula Paisatges Expandits.
El programa consisteix a impulsar una sèrie d’accions culturals que ens ajudin a conèixer i relacionar-nos amb la representació visual i simbòlica de la modelització del territori.

Un dels eixos temàtics del projecte és la intersecció entre gènere, paisatge i turisme, que s’articula al capítol «Dones fent paisatge», co-coordinat per Casa Planas i l’associació Tramuntana XXI. «Dones fent paisatge» pretén investigar, des de la perspectiva de gènere, i a través de la tècnica de les històries de vida i l’anàlisi documental, el paper de les dones camperoles i rurals com a reclam turístic, per una banda, i del seu paper real en la construcció del paisatge (especialment a la Serra de Tramuntana) i altres interseccions com l’ecologisme, la tecnologia, la comunicació, la identitat i la història. Els resultats d’aquesta investigació seran presentats mitjançant una exposició.

D’altra banda, Paisatges expandits explora el concepte de territori amb una visió més àmplia que inclou la zona euroregional (Occitània, Catalunya i Illes Balears). A través d’una residència itinerant en col·laboració amb el Centre d’Art 3C a Calce, el Centre d’Art Roca Umbert a Granollers i Casa Planas a Palma es desenvoluparà una pràctica artística col·laborativa. El projecte artístic resultat de la residència es presentarà a l’octubre al Festival Panoràmic el 2022.

Organitza: Casa Planas

Finança: Euroregió Pirineus mediterranis, IEB, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma

Col·labora: Tramuntana XXI, INLAND – Campo Adentro

 

Casa Planas, en colaboración con otras entidades e instituciones, lidera un proyecto pionero de investigación y creación que se titula «Paisatges Expandits».
El programa consiste en impulsar una serie de acciones culturales que nos ayuden a conocer y relacionarnos con la representación visual y simbólica de la modelación del territorio.

Uno de los ejes temáticos del proyecto es la intersección entre género, paisaje y turismo, que se articula en el capítulo «Dones fent paisatge», co-coordinado por Casa Planas y la asociación Tramuntana XXI. «Dones fent paisatge» pretende investigar, desde la perspectiva de género, y a través de la técnica de las historias de vida y el análisis documental, el papel de las mujeres campesinas y rurales como reclamo turístico, por una parte, y de su papel real en la construcción del paisaje (especialmente en la Serra de Tramuntana) y otras intersecciones como el ecologismo, la tecnología, la comunicación, la identidad y la historia. Los resultados de esta investigación serán presentados a través de una exposición.

Por otro lado, «Paisatges expandits» explora el concepto de territorio con una visión más amplia que incluye la zona eurorregional ( Occitania, Cataluña e Islas Baleares). A través de una residencia itinerante en colaboración con el Centro de Arte 3C en Calce, El Centro de Arte Roca Umbert en Granollers y en Casa Planas en Palma se desarrollará una práctica artística colaborativa. El proyecto artístico resultado de la residencia se presentará en octubre en el Festival Panoràmic en 2022.
 

Organiza: Casa Planas

Financia: Eurorregión pirineos mediterráneos, Institut d’estudis Baleàrics, Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Palma

Colabora: Tramuntana XXI, INLAND – Campo Adentro

Residència itinerant: Illes Balears, Occitània i Catalunya

Residencia itinerante: Islas Baleares, Occitania y Cataluña

Residència itinerant: Illes Balears, Occitània i Catalunya

Paisatges Expandits és un projecte que neix de la col·laboració de tres centres d’art ubicats a l’Euroregió que comparteixen l’objectiu d’impulsar residències de recerca artística, experimentació i la creació d’art contemporani al voltant del concepte de paisatge expandit.

El Centre de Recerca i Cultura contemporània Casa Planas, 3C Calce Culture Contemporaine i Roca Umbert Fàbrica de les Arts es dediquen a promoure les arts visuals, contribueixen a l’imaginari i la construcció col·lectiva d’identitat cultural del territori europeu especialment la zona de l’Euroregió.

La missió del projecte és fomentar una reflexió innovadora sobre el paisatge, el territori, la imatge, el Green Deal i la seva relació sociocultural.
S’exploraran els conceptes de trànsit, connexió territorial, la biologia, la transformació històrica i l’anàlisi del present a través del consum, l’explotació, la conservació i el foment del paisatge.

El projecte seleccionat és: «envíame la foto» de Gadea Burgaz

Residencia itinerante: Islas Baleares, Occitania y Cataluña

“Paisatges Expandits” es un proyecto que nace de la colaboración de tres centros de arte ubicados en la Euroregión que comparten el objetivo de impulsar residencias de investigación artística, experimentación y la creación de arte contemporáneo en torno al concepto de paisaje expandido.

El Centro de Investigación y Cultura contemporánea Casa Planas, 3C Calce Culture Contemporaine y Roca Umbert Fàbrica de les Arts se dedican a promover las artes visuales, contribuyen al imaginario y la construcción colectiva de identidad cultural del territorio europeo especialmente la zona de la Euroregión.

La misión del proyecto es fomentar una reflexión innovadora sobre el paisaje, el territorio, la imagen, el Green Deal y su relación sociocultural.
Se explorarán los conceptos de tránsito, conexión territorial, la biología, la transformación histórica y análisis del presente a través del consumo, explotación, conservación y fomento del paisaje.

El proyecto seleccionado es: «envíame la foto» de Gadea Burgaz

Programa d’investigació: Dones fent paisatge

Programa de investigación: Mujeres haciendo paisaje

Programa d’investigació:
Dones fent paisatge
Territori, turisme, ruralitat i gènere

Casa Planas i Tramuntana XXI impulsen un programa d’investigació i sensibilització al voltant de la representació visual i simbòlica de les dones pageses i rurals com a reclam turístic, d’un costat, i del seu paper real i gran aportació històrica a la configuració del paisatge i modelació del territori. Aquesta iniciativa s’emmarca al projecte “Paisatges expandits”, programa d’anàlisi històric i cultural sobre el territori i el paisatge amb el suport de la Euroregió.

La persona seleccionada per dur a terme el projecte d’investigació és Empar Isabel Bosch Sans. Diplomada en Magisteri, amb Màsters en Comunicació i en Llengües i Literatures Modernes, i doctoranda en Història, Geografia i Història de l’Art. Empar Bosch ha estat sel·leccionada per la seva àmplia trajectòria en grups d’investigació, treballs de recerca i articles en els temes que tenen a veure amb l’objecte de la investigació: turisme, comunicació i representació de les dones. Empar Bosch va obtenir el Premi al Millor Treball Periodístic 2018, modalitat text, en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes (concedit per l’Institut Balear de la Dona, Govern de les Illes Balears) i el Premi Ciutat de Palma 2010 per a projectes d’estudis de gènere, concedit per l’Ajuntament de Palma, entre d’altres.

Programa de investigación:
Mujeres haciendo paisaje
Territorio, turismo, ruralidad y género

Casa Planas y Tramuntana XXI impulsan un programa de investigación y sensibilización alrededor de la representación visual y simbólica de las mujeres campesinas y rurales como reclamo turístico, por una parte, y de su papel real y gran aportación histórica a la configuración del paisaje y modelación del territorio. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto “Paisajes expandidos”, programa de análisis histórico y cultural sobre el territorio y el paisaje con el apoyo de la Eurorregión.

La persona seleccionada para llevar a cabo el proyecto de investigación es Empar Isabel Bosch Sans. Diplomada en Magisterio, con Máster en Comunicación y en Lenguas y Literaturas Modernas, y doctoranda en Historia, Geografía e Historia del Arte. Amparo Bosch ha sido seleccionada por su amplia trayectoria en grupos de investigación, trabajos de investigación y artículos en los temas que tienen que ver con el objeto de la investigación: turismo, comunicación y representación de las mujeres. Empar Bosch obtuvo el Premio al Mejor Trabajo Periodístico 2018, modalidad texto, en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (concedido por el Instituto Balear de la Mujer, Gobierno de las Islas Baleares) y el Premio Ciutat de Palma 2010 para proyectos de estudios de género, concedido por el Ayuntamiento de Palma, entre otros.