Sputnik radio

Uneix-te a la nostra comunitat creativa

Únete a nuestra comunidad creativa

Sabem que per a un creatiu trobar un lloc de treball adequat a vegades és missió impossible, no només és trobar un espai sinó també un bon ambient, per això en els espais Casa Planas creiem en la necessitat d’una comunitat creativa. Per què no véns a visitar-nos?

Lloguer de tallers individuals per 300 € + iva / mes
Lloguer de tallers compartits per 150 € + iva / mes
Lloguer de taula en espai coworking 120 € + iva / mes

Inclou despeses d’aigua, llum e internet

+info mail: info@casaplanas.org Assumpte: Taller de creació

 

Descobreix els nostres residents aquí
Descobreix les nostres instal·lacions aquí

Sabemos que para un creativo encontrar un lugar de trabajo adecuado a veces es misión imposible, no solo es encontrar el espacio, también es importante un buen ambiente… Por eso en los espacios Casa Planas creemos en la necesidad de una comunidad creativa. Por qué no vienes a visitarnos ?

Alquiler de taller individual por 300 € + iva / mes

Alquiler de taller compartido por 150 € + iva / mes

Alquiler de mesa en espacio coworking 120 € + iva / mes

Incluye gastos de agua, luz e internet.

+info mail: info@casaplanas.org Asunto: Taller de creación

Descubre a nuestros socios residentes aquí

Descubre nuestras instalaciones aquí