Sputnik radio

Tallers

Talleres

Si esteu interessades a fer un taller a Casa Planas és necessari omplir aquest formulari i fer-ho arribar a cursos@casaplanas.org

Si estás interesada en hacer un taller en Casa Planas es necesario rellenar este formulario y enviarlo a cursos@casaplanas.org

Propers Tallers

Próximos Talleres

Organic Movement Dance Lab

 

Imparteix – Imparte : Natalia
Martes 19-20:30 h. 
Del 26/10 al 21/12
+info 695486507

Tallers Anteriors

Talleres Anteriores

ComunicaTea – ComunicaTea

Expressió personal amb tècniques audiovisuals: pintura, il·lustració, còmic, animació, vídeo… Dirigit a persones amb TEA – Expresión personal con técnicas audiovisuales: pintura, ilustración, cómic, animación, vídeo … Dirigido a personas con TEA

Imparteix – Imparte : Elitxo Garayalde
Sessió setmanal de dilluns a dijous de 16-18h en grups reduïts
40€/mes
+info cursos@casaplanas.org

Bambalina teatre – Bambalina teatro

Intensius d’estiu, per a joves de 10 a 17 anys. – Intensivos de verano, para jóvenes de 10 a 17 años.

Imparteix – Imparte : Bambalina Teatro

Del 12 al 16 de juliol (adolescents) de 9 a 13 h

Dilluns (infantil) de 17:30 a 18: 30 h -juliol i agost

Dimarts (adults) de 18: 30 h a 20 h – de juliol a setembre 

+info bambalinateatre@gmail.com

Creativitat per a adults – Creatividad para adultos

Tècniques d’il·lustració per expressar idees / sentiments sense necessitat de ser Picasso. – Técnicas de ilustración para expresar ideas/sentimientos sin necesidad de ser Picasso.

Imparteix – Imparte : Pattysaurus
De l’16 de Juny a el 7 de Juliol, tots els dimecres a les 18: 30H.

59,50€/mes
+info info@pattysaurus.es

Percussió africana – Percusión africana


Classes de percussió i tambors africans – Clases de percusión y tambores africanos

Imparteix – Imparte: Ibou Kande
Dimecres – Miércoles:  18:30h-20:00h Taller de 5 setmanes, juny i setembre- Taller de 5 semanas, junio y septiembre

 50€/mes

+info cursos@casaplanas.org 

Aquarel·la – Acuarela

Per principiants –  Para principiantes 

Imparteix – Imparte : Lucila Chacon
Divendres – Viernes :  17h-18:30h
35€/mes
+info lucila.t.chacon@gmail.com

Fotografia Digital – Fotografía Digital 

Captura d’imatge i retoc – Captura de imagen y retoque 

Imparteix – Imparte : Isabel Forteza
Dilluns – Lunes : 10h – 11h . 
80€ amb materials – con materiales 
+info cursos@casaplanas.org

Foto Lab

Laboratori químic, B / N – Laboratorio químico, B/N

Imparteix – Imparte : Isabel Forteza
Divendres – Viernes : 17:30h – 19:30h
80€ amb materials – con materiales 
+info cursos@casaplanas.org

Collage Analógico – Collage Analògic

El paisatge surrealista – El paisaje surrealista

Imparteix – Imparte : Alex Coll
Dimarts – Martes : 18h – 21h
 100€ amb materials – con materiales 
+info cursos@casaplanas.org xcollmas@gmail.com

Gyotaku

Gravat japonès – Grabado japonés

Imparteix – Imparte: Jaume Salvadiego
Dimarts – Martes : 19h – 21h
90€ amb materials – con materiales 
+info cursos@casaplanas.org

Ballar el text – Bailar el texto

Taller de performance i lectura expandida – Taller de performance y lectura expandida

Imparteix – Imparte: Fabiana Vinagre y Yuri Tuma
15 – 16 y 17  abril de 17h a 19h
80€ amb materials – con materiales 
+info cursos@casaplanas.org

Super Collider

Plataforma de síntesi d’àudio i composició algorísmica (Iniciació) – Plataforma de síntesis de audio y composición algorítmica (Iniciación)

Imparteix – Imparte: Victor Moragues
Dimarts – Martes : 19h – 21h
80€/ 4 sessions – sesiones
+info cursos@casaplanas.org

Ableton Live

Programari d’auto-producció musical (Iniciació) – Software de auto-producción musical (Iniciación)

Imparteix – Imparte: Jaume Reus.
Dimecres – Miércoles : 18h – 20h       
100€/ 4 sessions – sesiones
+info cursos@casaplanas.org

Teatre – Teatro

Jocs, improvisacions, rialles i molts personatges – Juegos, improvisaciones, risas y muchos personajes

Imparteix – Imparte: Bambalina
Dilluns – Lunes G1 18:30h-20h / G2 20H-21:30h
G1 40€/mes / G2 50€/m 
+info cursos@casaplanas.org