ART INVESTIGATION PROGRAMME Teatre Principal

>>Línia: experiències tecnològiques >>Línia: cos i arxiu

>>Línea: experiencias tecnológicas >>Línea: cuerpo y archivo

Casa Planas amb el suport del Teatre Principal anuncien la quarta edició de Residències de Recerca Artística per desenvolupar i produir projectes innovadors que promoguin la creació i la recerca en l’àmbit de totes les arts vives.

ART INVESTIGATION PROGRAMME s’inicia el 2017 per promoure la investigació artística, protegir el teixit cultural de les illes i despertar de manera innovadora l’Arxiu Planas.

A la línia “Experiències tecnològiques”: es busquen projectes que investiguin la imatge contemporània des de l’espectre tecnològic: com newmedia, art sonor o la creació digital.

La línia “Cos i arxiu”: està adreçada a projectes que investiguen experiències escèniques no convencionals, dinàmiques multisensorials i la relació entre el cos i l’arxiu. Ens interessa donar suport a projectes que hibriden disciplines, que treballen temàtiques de l’agenda contemporània i que tenen un perfil socioeducatiu.

Beca: 1500€ (+1000€ de producció + 1 publicació)

Durada: 2 mesos

Calendari: Setembre i Octubre 2023

Data límit de lliurament de la sol·licitud: 4 de juny 2023

Més informació: residencias@casaplanas.org // 971 966 751

 

Casa Planas, con el apoyo del Teatre Principal, anuncia la cuarta edición de Residencias de Investigación Artística para desarrollar y producir proyectos innovadores, que promuevan la creación e investigación en el ámbito de todas las artes vivas.

ART INVESTIGATION PROGRAMME se inicia en 2017 para promover la investigación artística, proteger el tejido cultural de las islas y despertar de forma innovadora el Archivo Planas.

En la línea “Experiencias tecnológicas” se buscan proyectos que investiguen la imagen contemporánea desde el espectro tecnológico como newmedia, arte sonoro o la creación digital.

La línea “Cuerpo y archivo” está dirigida a proyectos que investiguen experiencias escénicas no convencionales, dinámicas multisensoriales y la relación entre el cuerpo y el archivo. Nos interesa apoyar proyectos que hibriden disciplinas, que trabajen temáticas de la agenda contemporánea y que tengan un perfil socioeducativo.

Beca: 1500€ (+1000€ de producción + 1 publicación)
Duración: 2 meses
Calendario: septiembre y octubre 2023
Fecha límite de entrega de la solicitud: 4 de junio 2023
Más información: residencias@casaplanas.org // 971 966 751