Convocatòries obertes del CAC

Convocatorias abiertas del CAC

BEQUES DE CREACIÓ

El CAC destina quasi la meitat del seu pressupost (7000€)  per a atorgar les següents beques la creació per 2023.

(-1-) Beques de creació amb estudi de treball

 • S’atorgaran 3 beques per estances de 2 mesos de l’1 de juliol fins al 30 de setembre amb una dotació de 1000 € cadascuna.
 • Destinada a creadores sense límit d’edat (majors de 18), ni origen, ni disciplina.
 • Es valoraran positivament projectes interdisciplinaris.
 • Aquesta quantia es pot destinar a producció tècnica, material o immaterial.
 • Emplenant el següent formulari
 • Data límit per presentar les candidatures: 28 de maig 2023

(-2-) Mentories de projecció professional

 • S’atorgaran 4 beques de projecció professional amb reunions mensuals de seguiment als que es donarà suport per la circulació, producció i difusió.

(-3-) Recursos tècnics (projector, equip de so, micròfons, sala per a presentar un projecte, sala per a impartir un taller)

Per sol·licitud directa sota disponibilitat: CACPALMACentredecreacio@gmail.com

(-4-) Laboraris de pensament col·lectiu

Es convidaràn col·lectius artístics de la ciutat de Palma amb trajectòria reconeguda per la realització de projectes transformadors arrelats al territori.

Els projectes becats s’hauran de presentar els seus projectes a Ses Voltes el dia 8.09.23 el dia de l’OPEN STUDIO.

Preguntes freqüents:

¿Què és una residència artística? És un nou fenomen de la pràctica artística que consisteix en una estança professional de treball intensiu creatiu per les fases de concepció d’un projecte artístic.<

El CAC destina casi la mitad de su presupuesto (7000€) para otorgar las siguientes becas a la creación para 2023.

(-1-) Becas de creación con estudio de trabajo

 • Se otorgarán 3 becas por estancias de 2 meses del 1 de julio al 30 de septiembre con una dotación de 1000€ cada una.
 • Destinada a creadoras sin límite de edad (mayores de 18), ni origen, ni disciplina.
 • Se valorarán positivamente proyectos interdisciplinares.
 • Esta cuantía podrá destinarse a producción técnica, material o inmaterial.
 • Rellenando el siguiente formulario
 • Fecha límite para presentar las candidaturas: 28 de mayo 2023

(-2-) Mentorías de proyección profesional

 • Se otorgarán 4 becas de proyección profesional con reuniones mensuales de seguimiento a las que se apoyará la circulación, producción y difusión.

(-3-) Recursos técnicos (proyector, equipo de sonido, micrófonos, sala para presentar un proyecto, sala para impartir un taller)

Por solicitud directa bajo disponibilidad: CACPALMACentredecreacio@gmail.com

(-4-) Laborarios de pensamiento colectivo

Se invitarán a colectivos artísticos de la ciudad de Palma con trayectoria reconocida por la realización de proyectos transformadores arraigados en el territorio.

Los proyectos becados se tendrán que presentar sus proyectos en Ses Voltes el día 8.09.23 el día del OPEN STUDIO.

Preguntas frecuentes:

¿Qué es una residencia artística? Es un nuevo fenómeno de la práctica artística que consiste en una estancia profesional de trabajo intensivo creativo por las fases de concepción de un proyecto artístico.