Convocatòria de visionat

Fotolimo

CATALÀ

Els directors del Festival FOTOLIMO realitzaran un visionat dels projectes seleccionats.

Envia el teu portfoli en format PDF, un màxim 10 pàgines a:
proyectos@casaplanas.org
Data límit de presentació el 17 de juny

Nombre de beques: 5

Data límit de lliurament de la sol·licitud: 17 juny 2021 a les 12 h AM (del migdia)

Comunicació de la resolució: el 17 de juny abans de les 15 h

El visionat es realitzarà: el 18 de juny de 2021 de 10 a 14 h a Casa Planas

Més informació: proyectos@casaplanas.org   971 966 751