EL TERRENO

Residència de recerca sobre la història recent

Residencia de investigación sobre la historia reciente

CATALÀ

Casa Planas juntament amb la Fundació Camper llancen una nova convocatòria de recerca a través de la fotografia per a desenvolupar i produir projectes innovadors que promoguin la memòria i la transformació de la història recent del barri del Terreno.

Aquesta nova residència s’emmarca dins l’ART INVESTIGATION PROGRAMME un programa iniciat a l’any 2017 per a promoure la recerca entorn de la imatge i el pensament.

Està destinada a professionals de l’antropologia, geografia, sociologia, història filosofia, art i pensament contemporani.

Aquesta estada professional pretén fer una immersió a l’Arxiu Planas cercant imatges, el seu contingut històric i involucrant als agents vinculats. A l’arxiu es poden trobar registres del barri com a fotografia dels carrers, hotels, vistes aèries i esdeveniments socials.

Premi: 2.500 €
Durada: 2 mesos
Calendari: 2 de novembre al 10 de gener 2022
Data límit de lliurament de la sol·licitud: 1 de setembre 2021
Més informació: residenciascasaplanas@gmail.com // 971 966 751

ENGLISH

Casa Planas in conjunction with the Camper Foundation is launching a new call for research projects through photography in order to develop and produce innovative work promoting the concept of creation of memoirs and to record the transformation and recent history of the El Terreno neighbourhood in Palma de Mallorca.

This new residency forms part of the ART INVESTIGATION PROGRAMME, a programme started in 2017 to promote research around image and thought.

It is intended for professionals in the field of anthropology, geography, sociology, history, philosophy, art and contemporary thought.

This professional residency will consist in diving deep into the Planas Archive, searching for images and examining their historical content as well as involving people who have links to the neighbourhood.

Housed within the archive, records of “El Terreno” such as photographs of the streets, hotels, aerial views and social events can be found.

Grant: € 2,500
Duration: 2 months
Dates: November 2nd 2021 to January 10th, 2022
Application deadline: September 1, 2021
More information: residenciascasaplanas@gmail.com // 971 966 751

CASTELLANO

Casa Planas junto a la Fundación Camper lanzan una nueva convocatoria de investigación a través de la fotografía para desarrollar y producir proyectos innovadores que promuevan la memoria y la transformación de la historia reciente del barrio del Terreno.

Esta nueva residencia se enmarca en el ART INVESTIGATION PROGRAMME un programa iniciado en 2017 para promover la investigación en torno a la imagen y el pensamiento.

Está destinada a profesionales de la antropología, geografía, sociología, historia filosofía, arte y pensamiento contemporáneo.
Esta estancia profesional consiste en bucear en el Archivo Planas buscando imágenes, su contenido histórico e involucrando a los agentes vinculados.

En el Archivo se pueden encontrar registros del barrio como fotografía de las calles, hoteles, vistas aéreas y acontecimientos sociales.

Premio: 2.500 €
Duración: 2 meses
Calendario: 2 de noviembre y 10 de enero 2022
Fecha límite de entrega de la solicitud: 1 de septiembre 2021
Más información: residenciascasaplanas@gmail.com // 971 966 751

Resolució

Ja tenim la resolució definitiva de la residència del Terreno impulsada per Casa Planas al costat de la Fundació Camper.

Una nova convocatòria d’investigació a través de la fotografia de l’Arxiu Planas per desenvolupar i produir projectes innovadors que promoguin la memòria i la transformació de la història recent de barri del Terreno.

El projecte seleccionat és:
«A rose is a rose» d’Eduard Moyà i Pere Lacomba

Un estudi sobre les identitats de barri (visitants i visitades) que jeuen entrecreuades. Al projecte Eduard Moyà i Pere Lacomba abordaran la genètica artística i viatgera de barri del Terreno. El desig i la mobilitat són punts de partida que semblen conformar un barri amb un passat polifònic i fascinant.

I com a projecte suplent:
«Guarnir El Terreny» d’Aránzazu Miró

Resolución

Ya tenemos la resolución definitiva de la residencia del Terreno impulsada por Casa Planas junto a la Fundación Camper.

Una nueva convocatoria de investigación a través de la fotografía del Archivo Planas para desarrollar y producir proyectos innovadores que promuevan la memoria y la transformación de la historia reciente del barrio del Terreno.
 
El proyecto seleccionado es:
«A rose is a rose» de Eduard Moyà y Pere Lacomba
 

Eduard Moyà y Pere Lacomba inician su investigación sobre la historia reciente del Terreno, una residencia que cuenta con el apoyo Fundación Camper.

Su proyecto «A rose is a rose» es un estudio sobre las identidades de barrio (visitantes y visitadas) que yacen entrecruzadas. En el proyecto Eduard Moyà y Pere Lacomba abordarán la genética artística y viajera de barrio del Terreno. El deseo y la movilidad son puntos de partida que parecen conformar un barrio con un pasado polifónico y fascinante.

 
Y como proyecto suplente:
«Guarnir El Terreno» de Aránzazu Miró