Function

Festival d'art digital i electrònic de Mallorca 2019

Festival de arte digital y electrónico de Mallorca 2019

L’art digital centra la seva atenció en la manera en què la realitat i la nostra relació amb ella s’alteren o modifiquen amb l’aparició contínua de nous contextos vinculats estretament a allò automatitzat.

Des de les posicions més crítiques i no celebratives als desenvolupaments exuberants en les que tecnologia i màgia es dissolen, amb l’art digital es forcen els límits de la nostra experiència i de la mateixa definició de l’art. Per damunt de tot, redefineix a temps real la nostra relació amb l’omnipresent tecnologia.

function() és el futur festival d’art digital i electrònic de Mallorca, i aquesta la seva primera edició.

El arte digital centra su atención en la realidad y nuestra relación con ella, se alteran o modifican con la aparición continua de nuevos contextos vinculados estrechamente a lo automatizado.

Desde las posiciones más críticas y no celebrativas los desarrollos exuberantes en las que tecnología y magia se disuelven, con el arte digital se fuerzan los límites de nuestra experiencia y de la misma definición del arte. Por encima de todo, redefine a tiempo real nuestra relación con la omnipresente tecnología.

function () es el futuro festival de arte digital y electrónico de Mallorca, y esta su primera edición.

Participants

Abe Pazos · Albert Negredo · Alona Vinç · Antoni Socias · Blanca Alonso · Casper Gottlieb · Coll.eo · Dasha Lina · Diego Álvarez · Elia Núñez Barez · Elías Fabré · Enric Socias · Estela Sanchís · Farmers Manual · Fran Simó · Ignasi Bosch · Hernando Urrutia · Joan Jordi Oliver · Leo Sapere · Mar Reykjavik · Mark Farid · Martí  Guillem Ciscar · Mercè Jara Muns · Mez Breeze  · Mitos Colom ·  Moxus · Pedro Alves Da Veiga · Pedro Trotz · PI · P2P · Rohit Gupta · Ryan Cherewaty · Stefan Riebel · Triqui · Toni Mitjanit · dj}}water}}· Victor Moragues