Goethe auf Mallorca 21

Lilly Lulay i Stefanie Unruh

Presentació dels projectes de recerca de les beques «Goethe auf Mallorca» a Casa Planas

Goethe-Institut Barcelona i Casa Planas presenten els projectes de recerca del 2021. Les investigadores guanyadores d’aquesta edició Lilly Lulay i Stefanie Unruh, presenten els projectes vinculats amb l’Arxiu Planas amb una mostra i xerrada on ens ensenyaran els resultats de les  residències.

Aquestes propostes tracen noves relacions culturals entre Alemanya i les Illes Balears. El programa «Goethe auf Mallorca» iniciat el 2019 és una oportunitat per fomentar el suport a la investigació i producció artística. Genera noves relacions interculturals i contextos per al coneixement de la història recent i les relacions simbiòtiques entre aquestes cultures.

L’Arxiu Planas és un dels més grans d’Europa centrat en el turisme. Les lectures vinculades a la cultura alemanya és una mostra més de la radiografia sociocultural de la història Illes Balears des del pensament contemporani.

Stefanie Unruh, nascuda a Hamburg, va estudiar a l’Acadèmia de Belles Arts de Munic i a l’Escola d’Arts Visuals de Nova York. Treballa als camps del dibuix, el vídeo, l’objecte, la instal·lació i la fotografia. El preocupen les empremtes i records dels llocs, esdeveniments polítics i històrics, situacions quotidianes i estats d’ànim personals. La seva exploració dels mites específics de la vida quotidiana es basa en la seva comprensió de si mateixa com a persona en una societat profundament modelada per fenòmens temporals i mediàtics.

Projecte que presenta: “Innocència del paisatge- una recerca arqueològica  de les traces” de Stefanie Unruh

“Un projecte sobre el turisme, la història i la memòria”. (projecte en procés). Les fotografies de Josep Planas mostren un turisme innocent i pròsper, que no transmet la historicitat del paisatge. Però el paisatge mai és innocent; el paisatge té una connotació històrica. A partir de les fotografies de l’Arxiu Planas i les seves pròpies investigacions i fotografies, Stefanie Unruh fa visibles les capes de la història oculta, especialment la dels immigrants en la década de 1930.”

Lilly Lulay, nascuda el 1985 a Frankfurt, va estudiar fotografia, escultura i sociologia dels mitjans de comunicació a Alemanya i França. La seva obra explora la fotografia com a eina cultural que forma part de la vida quotidiana. Conscient de la sobreproducció actual d’imatges, Lulay utilitza les seves pròpies fotografies i les d’altres com a primera matèria per transformar-les en objectes tangibles. Amb el seu treball, investiga la influència que els mitjans fotogràfics han de tenir en el comportament social i els mecanismes de percepció individual i col·lectiva.

Projecte que presenta: “Postals vs Instagram, memòria col·lectiva i individual de les imatges de Mallorca, abans i ara” de Lilly Lulay

Els  telèfons intel·ligents i Instagram han convertit en quasi obsolet el ritual vacacional d’escriure postals. En els seus diversos projectes, Lilly Lulay explora les cultures de les imatges actuals i passades, per exemple, centrant-se/enfocant-se en el cos femení com a element recurrent i cridaner en les postals de l’Arxiu Planas dels anys 70 o combinant una joguina infantil de 1900 titulada “Cinematógrafo infantil” amb fotografies d’Instagram de Ballerman 6.

Presentación de los proyectos de investigación de las becas «Goethe auf Mallorca» en Casa Planas

Goethe-Institut Barcelona y Casa Planas presentan los proyectos de investigación de 2021. Las investigadoras ganadoras de esta edición, Lilly Lulay y Stefanie Unruh, presentan sus proyectos vinculados con el Archivo Planas con una muestra y charla dónde nos enseñarán los resultados de sus residencias.

Estas propuestas trazan nuevas relaciones culturales entre Alemania y las Islas Baleares. El programa «Goethe auf Mallorca» iniciado en 2019 es una oportunidad para fomentar el apoyo a la investigación y producción artística.  Genera nuevas relaciones interculturales y contextos para el conocimiento de la historia reciente y las relaciones simbióticas entre estas culturas. 

El Archivo Planas es uno de los más grandes de Europa centrado en el turismo. Las lecturas del mismo vinculadas a la cultura alemana es una muestra más de la radiografía sociocultural de la historia Islas Baleares desde el pensamiento contemporáneo. 

Stefanie Unruh, nacida en Hamburgo, estudió en la Academia de Bellas Artes de Múnich y en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Trabaja en los campos del dibujo, el vídeo, el objeto, la instalación y la fotografía. Le preocupan las huellas y los recuerdos de lugares, acontecimientos políticos, situaciones cotidianas y estados de ánimo personales. Su exploración de los mitos específicos de la vida cotidiana se basa en su comprensión de sí misma como persona en una sociedad profundamente moldeada por fenómenos temporales y mediáticos.

Proyecto que presenta: Inocencia del paisaje – una búsqueda arqueológica de trazos” de Stefanie Unruh

“Un proyecto artístico sobre el turismo, la historia y la memoria”(proyecto en curso) Las fotografías de Josep Planas muestran un turismo inocente y próspero, que no transmite  la historicidad del paisaje. Sin embargo, el paisaje nunca es inocente; el paisaje tiene una connotación histórica. A partir de las fotografías del Archivo Planas y sus propias investigaciones y fotografías, Stefanie Unruh hace visibles las capas de la historia oculta, especialmente la de los emigrantes alemanes a Mallorca en la década de 1930.

Lilly Lulay, nacida en 1985 en Frankfurt, estudió fotografía, escultura y sociología de los medios de comunicación en Alemania y Francia. Su obra explora la fotografía como herramienta cultural que forma parte de la vida cotidiana. Consciente de la sobreproducción actual de imágenes, Lulay utiliza sus propias fotografías y las de otros como «materia prima» para transformarlas en objetos tangibles. Con su trabajo, investiga la influencia que los medios fotográficos (deben) tener en el comportamiento social y los mecanismos de percepción individual y colectiva.

Proyecto que presenta: “Postals vs Instagram, memoria colectiva e individual de las imágenes de Mallorca, antes y ahora” de Lilly Lulay

“Los teléfonos inteligentes e Instagram han convertido en casi obsoleto el ritual vacacional de escribir postales. En sus diversos proyectos, Lilly Lulay explora las culturas de la imagen actuales y pasadas, por ejemplo, centrándose/enfocándose en el cuerpo femenino como elemento recurrente y llamativo en las postales del Archivo Planas de los años sesenta o combinando un juguete infantil de 1900 titulado «Cinomatógrafo infantil» con fotografías de Instagram del Ballerman 6”.

19 de novembre de 2021
18:00 hores

Presentació
Goethe-Institut Barcelona i Casa Planas presenten els projectes de recerca del 2021. Les investigadores guanyadores d’aquesta edició Lilly Lulay i Stefanie Unruh presenten els projectes vinculats amb l’Arxiu Planas amb una mostra on es mostrarà els resultats de la residència.
 
Lloc: Casa Planas Av. Sant Ferran 21.

19 de noviembre de 2021
18:00 horas

Presentación
Goethe-Institut Barcelona y Casa Planas presentan los proyectos de investigación de 2021. Las investigadoras ganadoras de esta edición Lilly Lulay y Stefanie Unruh presentan sus proyectos vinculados con el Archivo Planas con una muestra dónde se mostrará los resultados de la residencia.

Lugar: Casa Planas Av. San Fernando 21.

 
Presentació del projecte:
Diàlegs amb l’arxiu. Vídeo HD, so, 64 min.
Autor: Gunnar Friel. Guanyador de la beca Goethe auf Mallorca, 2020.
 
«Calaixos antics, viatges de palmeres, tatuatges imperfectes, paraules intraduïbles…»
Un vídeo assaig amb entrevistes i converses sobre el tema de la identitat i mobilitat a partir de fotografies seleccionades de l’arxiu Josep Planas.
En aquesta investigació es recullen biografies de persones de diversos països i diferents llenguatges que parlen sobre la memòria, la llar, el desig, la llengua i la imatge. Es presenten experiències personals i quotidianes per abordar la memòria des del microrelat a través de les emocions que provoquen imatges de l’Arxiu Planas.

El projecte va ser realitzat en el context de la residència internacional de recerca artística de la Casa Planas Palma i l’Institut Goethe Barcelona, 2020.
Presentación del proyecto:
Diálogos con el Archivo. Vídeo, HD, sonido, 64 min.
Autor: Gunnar Friel. Ganador de la beca Goethe auf Mallorca,2020
 
«Cajones antiguos, viajes de palmeras, tatuajes imperfectos, palabras intraducibles…«
Un video ensayo con entrevistas y conversaciones sobre el tema de identidad y movilidad a partir de fotografías seleccionadas del archivo Josep Planas.
En esta investigación se recogen biografías de personas de varios países y diferentes lenguajes que hablan sobre la memoria, el hogar, el deseo, la lengua y la imagen.  Se presentan experiencias personales y cotidianas para abordar la memoria desde el microrelato a través de las emociones que provocan imágenes del Archivo Planas.

El proyecto fue realizado en el contexto de la residencia internacional de investigación artística de la Casa Planas Palma y el Instituto Goethe Barcelona, 2020.

26 de novembre de 2021
19:00 hores

Presentació
Goethe-Institut Barcelona i Casa Planas presenten els projectes de recerca del 2021. Les investigadores guanyadores d’aquesta edició Lilly Lulay i Stefanie Unruh presenten els projectes vinculats amb l’Arxiu Planas amb una xerrada on es mostraran els resultats de la residència. A aquest acte assistiran:
 
  • Ronald Grätz, Director del Goethe-Institut Barcelona
  • Ursula Wahl, Cap d’activitats culturals Goethe-Institut Barcelona
  • Marina Planas, Directora del Centre d’investigació i Cultura contemporània
 
Lloc: Es Baluard Museu
Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10 07012 Palma
 

26 de noviembre de 2021
19:00 horas

Presentación

Goethe-Institut Barcelona y Casa Planas presentan los proyectos de investigación de 2021. Las investigadoras ganadoras de esta edición Lilly Lulay y Stefanie Unruh presentan sus proyectos vinculados con el Archivo Planas con una charla dónde se mostrará los resultados de la residencia. A este acto asistirán: 

  • Ronald Grätz, Director del Goethe-Institut Barcelona
  • Ursula Wahl, Cap d’activitats culturals Goethe-Institut Barcelona
  • Marina Planas, Directora del Centre d’investigació i Cultura contemporània

Lugar: Es Baluard Museu
Plaza de la Puerta de Santa Catalina, 10 07012 Palma