Arxiu Planas

Archivo Planas

L’Arxiu Planas s’estima en 3 milions d’imatges. Hi podem trobar postals, negatius, tira de contactes, proves d’impressió, pòsters, positivats, imatges de col·lecció, etc. El seu abast cronològic és del 1940 al 1970. El seu àmbit geogràfic és principalment les Illes Balears, però també hi ha imatges de Catalunya i postals de col·lecció d’àmbit internacional.
La titularitat dels drets d’autor és de Marina Planas Antich.

El Archivo Planas se estima en 3 millones de imágenes. En ellas podemos encontrar postales, negativos, tira de contactos, pruebas de impresión, posters, positivados, imagenes de colección, etc. Su alcance cronológico es del 1940 al 1970. Su ámbito geográfico es principalmente Islas Baleares pero también hay imágenes de Cataluña y postales de colección de ámbito internacional.
La titularidad de los derechos de autor es de Marina Planas Antich.

Història

Historia

Josep Planas i Montanyà es consolida com a fotògraf de l’imaginari de les Illes Balears dels anys 50 i 60. Fotògraf del boom turístic i col·leccionista, va ser pioner en la producció industrial de postals i fotografia aèria.

Nascut a Catalunya, l’emprenedor de la fotografia i fundador de Casa Planas va arribar a Mallorca el 1942.

Va ser el primer fotògraf europeu que va adquirir un helicòpter per disparar fotografia aèria, obtenint aquest tipus d’aeronau abans que la Guàrdia Civil. Les seves imatges van viatjar per tot el món en forma de postals turístiques, ja que podia arribar a vendre més de 100.000 postals a l’any, difonent així la imatge de l’illa internacionalment.

El 1947 Josep Planas inaugurava la seva primera botiga especialitzada en fotografia al carrer Colom de Palma. A partir d’aquell moment va començar amb l’evolució d’una empresa que arribaria a tenir més de 15 establiments. Casa Planas va produir milions d’imatges en una època en què es produïen més de 700 reportatges anuals. A dia d’avui a l’Arxiu de Casa Planas desborden arxivadors, fotografies, negatius, fotolits, diapositives, transparències i postals que sumen més de 4.000.000 d’imatges i més de 2.000 càmeres de marques i models diferents que va utilitzar i col·leccionar.

Josep Planas i Montanyà se consolida como el fotógrafo del imaginario de las Islas Baleares de los años 50 y 60. Fotógrafo del boom turístico y coleccionista, fue pionero en la producción industrial de postales y fotografía aérea.

Nacido en Catalunya, el emprendedor de la fotografía y fundador de Casa Planas llegó a Mallorca en 1942. 

Fue el primer fotógrafo europeo que adquirió un helicóptero para disparar fotografía aérea, obteniendo este tipo de aeronave antes que la Guardia Civil. Sus imágenes viajaron por todo el mundo en forma de postales turísticas, ya que podía llegar a vender más de 100.000 postales al año, difundiendo de esta manera la imagen de la isla internacionalmente.

En 1947 Josep Planas inauguraba su primera tienda especializada en fotografía en la calle Colón de Palma. A partir de aquel momento comenzó con la evolución de una empresa que llegaría a tener más de 15 establecimientos. Casa Planas produjo millones de imágenes en una época en la que se producían más de 700 reportajes anuales. A día de hoy en el Archivo de Casa Planas rebosan archivadores, fotografías, negativos, fotolitos, diapositivas, transparencias y postales que suman más de 4.000.000 de imágenes y más de 2.000 cámaras de marcas y modelos diferentes que utilizó y coleccionó.

A través del seu arxiu podem fer un seguiment de l’impacte produït a les zones de la costa ocasionat per l’auge de la construcció i el procés urbanístic-turístic-residencial desenvolupat durant aquests anys. La seva càmera va captar la cultura pròpia del turisme de masses contribuint a l’imaginari més folklòric i icònic, mentre que alhora perfilava el paisatge humà més domèstic i proper retratant els esdeveniments familiars de gran part de la població. Va realitzar reportatges de casaments de famílies acomodades locals, fotografia esportiva i reportatges comercials, principalment del sector hoteler i va plasmar gairebé tots i cadascun dels racons de la nostra geografia balear.

Josep Planas i Montanyà va publicar a portades de premsa d’Art Fotogràfic, imatges per a les Balears, Fotogrames, Festa Esportiva, Serra d’Or, La Vanguardia, Diaris locals i també va ser corresponsal de Televisió Espanyola. Va fotografiar personatges destacats com Blai Bonet, Camil Josep Cela, Robert Graves, Miró, Joan Fontaine, Errol Flynn, Charles Chaplin, Grace Kelly, Lana Turner, la visita de Franco (1955), la visita de Joan Carles I de Borbó (1953) ) i la visita de Fraga Iribarne.

La seva passió pel col·leccionisme li ha permès reunir un importantíssim llegat de fotografies i postals antigues, així com una àmplia col·lecció d’aparells i accessoris relacionats amb el seu exercici professional d’un valor incalculable: rareses, primeres animacions, ombres xineses, daguerreotips, zootrops, llanternes màgiques… L’Arxiu Planas dormisqueja en un estat de risc. Les seves condicions de conservació i catalogació deficitàries perillen en espera d’un suport social i institucional suficient per accedir a tots els ciutadans.

A través de su archivo podemos hacer un seguimiento del impacto producido en las zonas de la costa ocasionado por el auge de la construcción y el proceso urbanístico-turístico-residencial desarrollado durante estos años. Su cámara captó la cultura propia del turismo de masas contribuyendo al imaginario más folcklórico e icónico, mientras que al mismo tiempo perfilaba el paisaje humano más doméstico y cercano retratando los acontecimientos familiares de gran parte de la población. Realizó reportajes de bodas de familias acomodadas locales, fotografía deportiva y reportajes comerciales, principalmente del sector hotelero y plasmó casi todos y cada uno de los rincones de nuestra geografía balear.

Josep Planas i Montanyà publicó en portadas de prensa de Arte Fotográfico, imágenes para el Baleares, Fotogramas, Fiesta Deportiva, Serra d’Or, La Vanguardia, Diarios locales y también fue corresponsal de Televisión Española. Fotografió a personajes destacados como Blai Bonet, Camilo José Cela, Robert Graves, Miró, Joan Fontaine, Errol Flynn, Charles Chaplin, Grace Kelly, Lana Turner, la visita de Franco (1955), la visita de Juan Carlos I de Borbón (1953) y la visita de Fraga Iribarne.

Su pasión por el coleccionismo le ha permitido reunir un importantísimo legado de fotografías y postales antiguas, así como una amplia colección de aparatos y accesorios relacionados con su ejercicio profesional de un incalculable valor: rarezas, primeras animaciones, sombras chinas, daguerrotipos, zootropos, linternas mágicas… El Archivo Planas dormita en un estado de riesgo. Sus condiciones de conservación y catalogación deficitarias peligran a la espera de un apoyo social e institucional suficiente para el acceso de todos los ciudadanos.