PAISATGES EXPANDITS

Residència de recerca sobre concepte de paistage

Residencia de investigación sobre el concepto de paisaje

CATALÀ

Casa Planas, en col·laboració amb altres entitats i institucions, lidera un projecte pioner de recerca i creació que es titula Paisatges Expandits.
El programa consisteix a impulsar una sèrie d’accions culturals que ens ajudin a conèixer i relacionar-nos amb la representació visual i simbòlica de la modelització del territori.

Un dels eixos temàtics del projecte és la intersecció entre gènere, paisatge i turisme, que s’articula al capítol «Dones fent paisatge», co-coordinat per Casa Planas i l’associació Tramuntana XXI. «Dones fent paisatge» pretén investigar, des de la perspectiva de gènere, i a través de la tècnica de les històries de vida i l’anàlisi documental, el paper de les dones camperoles i rurals com a reclam turístic, per una banda, i del seu paper real en la construcció del paisatge (especialment a la Serra de Tramuntana) i altres interseccions com l’ecologisme, la tecnologia, la comunicació, la identitat i la història. Els resultats d’aquesta investigació seran presentats mitjançant una exposició.

D’altra banda, Paisatges expandits explora el concepte de territori amb una visió més àmplia que inclou la zona euroregional (Occitània, Catalunya i Illes Balears). A través d’una residència itinerant en col·laboració amb el Centre d’Art 3C a Calce, el Centre d’Art Roca Umbert a Granollers i Casa Planas a Palma es desenvoluparà una pràctica artística col·laborativa. El projecte artístic resultat de la residència es presentarà a l’octubre al Festival Panoràmic el 2022.

Organitza: Casa Planas

Finança: Euroregió Pirineus mediterranis, IEB, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma

Col·labora: Tramuntana XXI, INLAND – Campo Adentro

CASTELLANO

Casa Planas, en colaboración con otras entidades e instituciones, lidera un proyecto pionero de investigación y creación que se titula «Paisatges Expandits».
El programa consiste en impulsar una serie de acciones culturales que nos ayuden a conocer y relacionarnos con la representación visual y simbólica de la modelación del territorio.

Uno de los ejes temáticos del proyecto es la intersección entre género, paisaje y turismo, que se articula en el capítulo «Dones fent paisatge», co-coordinado por Casa Planas y la asociación Tramuntana XXI. «Dones fent paisatge» pretende investigar, desde la perspectiva de género, y a través de la técnica de las historias de vida y el análisis documental, el papel de las mujeres campesinas y rurales como reclamo turístico, por una parte, y de su papel real en la construcción del paisaje (especialmente en la Serra de Tramuntana) y otras intersecciones como el ecologismo, la tecnología, la comunicación, la identidad y la historia. Los resultados de esta investigación serán presentados a través de una exposición.

Por otro lado, «Paisatges expandits» explora el concepto de territorio con una visión más amplia que incluye la zona eurorregional ( Occitania, Cataluña e Islas Baleares). A través de una residencia itinerante en colaboración con el Centro de Arte 3C en Calce, El Centro de Arte Roca Umbert en Granollers y en Casa Planas en Palma se desarrollará una práctica artística colaborativa. El proyecto artístico resultado de la residencia se presentará en octubre en el Festival Panoràmic en 2022.
 

Organiza: Casa Planas

Financia: Eurorregión pirineos mediterráneos, Institut d’estudis Baleàrics, Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Palma

Colabora: Tramuntana XXI, INLAND – Campo Adentro

CATALÀ

Programa d’investigació:
Dones fent paisatge
Territori, turisme, ruralitat i gènere

Casa Planas i Tramuntana XXI impulsen un programa d’investigació i sensibilització al voltant de la representació visual i simbòlica de les dones pageses i rurals com a reclam turístic, d’un costat, i del seu paper real i gran aportació històrica a la configuració del paisatge i modelació del territori. Aquesta iniciativa s’emmarca al projecte “Paisatges expandits”, programa d’anàlisi històric i cultural sobre el territori i el paisatge amb el suport de la Euroregió.

Premi: 2500 €
Data límit per presentar les sol·licituds: 3 d’abril
Temporització per realitzar la recerca: maig a setembre

Objectius específics: Analitzar l’ús de la imatge de la dona rural com a reclam turístic i un estudi de gènere sobre el paisatge a Mallorca.
Recol·lecció d’històries de vida de dones que varen exercir oficis de muntanya, visibilitzant la seva contribució a la construcció del paisatge cultural sustentant la cultura pagesa.

La recerca i treball de camp ha d’identificar i fer un retrat antropològic de l’entorn rural feminitzat de la Serra de Tramuntana.

CASTELLANO

Programa de investigación:
Mujeres haciendo paisaje
Territorio, turismo, ruralidad y género

Casa Planas y Tramuntana XXI impulsan un programa de investigación y sensibilización alrededor de la representación visual y simbólica de las mujeres campesinas y rurales como reclamo turístico, por una parte, y de su papel real y gran aportación histórica a la configuración del paisaje y modelación del territorio. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto “Paisajes expandidos”, programa de análisis histórico y cultural sobre el territorio y el paisaje con el apoyo de la Eurorregión.

Premio: 2500 €
Fecha límite para presentar las solicitudes: 3 de abril
Temporización para realizar la investigación:  mayo a septiembre

Objetivos específicos: Analizar el uso de la imagen de la mujer rural como reclamo turístico y un estudio de género sobre el paisaje en Mallorca. Recolección de historias de vida de mujeres que ejercieron oficios de montaña, visibilizando su contribución en la construcción del paisaje cultural sustentando la cultura campesina.

La investigación y trabajo de campo tiene que identificar y hacer un retrato antropológico del entorno rural feminizado de la Serra de Tramuntana.

Resolució de la convocatòria del programa d'investigació
"Dones fent paisatge: territori, turisme, ruralitat i gènere"
Anunciem la resolució de la convocatòria del programa d’investigació «Dones fent paisatge: territori, turisme, ruralitat i gènere», impulsat conjuntament per l’associació Tramuntana XXI i Casa Planas. Aquesta convocatòria té l’objectiu d’investigar i sensibilitzar al voltant de la representació visual i simbòlica de les dones pageses i rurals com a reclam turístic, d’un costat, i del seu paper real i gran aportació històrica a la configuració del paisatge i modelació del territori.
 
La persona seleccionada per dur a terme el projecte d’investigació és Empar Isabel Bosch Sans. Diplomada en Magisteri, amb Màsters en Comunicació i en Llengües i Literatures Modernes, i doctoranda en Història, Geografia i Història de l’Art. Empar Bosch ha estat sel·leccionada per la seva àmplia trajectòria en grups d’investigació, treballs de recerca i articles en els temes que tenen a veure amb l’objecte de la investigació: turisme, comunicació i representació de les dones. Empar Bosch va obtenir el Premi al Millor Treball Periodístic 2018, modalitat text, en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes (concedit per l’Institut Balear de la Dona, Govern de les Illes Balears) i el Premi Ciutat de Palma 2010 per a projectes d’estudis de gènere, concedit per l’Ajuntament de Palma, entre d’altres.


La missió del projecte “Dones fent paisatge” és fomentar una reflexió innovadora sobre el paper de les dones en la formació, modelació i cura del paisatge i el territori, i confrontar-la amb la imatge i representació que se n’ha fet de les dones com a reclam turístic emmarcat en un paisatge idíl·lic.

El projecte que desenvolupi la persona seleccionada serà un exercici artístic i antropològic sobre la dona en el món rural, tant com força de treball i de transformació del paisatge, com la utilització de la seva imatge i la seva evolució en el temps. Es treballarà el cas particular de la Serra de Tramuntana, reconeguda com a paisatge cultural de la UNESCO i pel seu particular paper en la seva participació en els oficis de muntanya, dones caçadores, ramaderes, carboneres, pescadores i recol·lectores d’oliva. Cal destacar que aquest projecte presenta l’oportunitat de sistematitzar una informació d’alt valor antropològic, que queda ja poc temps per a recollir, els testimonis de les dones que van treballar en oficis de muntanya desapareguts avui dia, com la recollida d’oliva artesanal, la caça tradicional, la pesca artesanal, o l’activitat del carbó.
 
Resolución de la convocatoria del programa de investigación
"Mujeres haciendo paisaje: territorio, turismo, ruralidad y género"

Anunciamos la resolución de la convocatoria del programa de investigación «Mujeres haciendo paisaje: territorio, turismo, ruralidad y género», impulsado conjuntamente por la asociación Tramuntana XXI y Casa Planas. Esta convocatoria tiene el objetivo de investigar y sensibilizar en torno a la representación visual y simbólica de las mujeres campesinas y rurales como reclamo turístico, por un lado, y de su papel real y gran aportación histórica a la configuración del paisaje y modelación del territorio.

La persona seleccionada para llevar a cabo el proyecto de investigación es Empar Isabel Bosch Sans. Diplomada en Magisterio, con Máster en Comunicación y en Lenguas y Literaturas Modernas, y doctoranda en Historia, Geografía e Historia del Arte. Amparo Bosch ha sido seleccionada por su amplia trayectoria en grupos de investigación, trabajos de investigación y artículos en los temas que tienen que ver con el objeto de la investigación: turismo, comunicación y representación de las mujeres. Empar Bosch obtuvo el Premio al Mejor Trabajo Periodístico 2018, modalidad texto, en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (concedido por el Instituto Balear de la Mujer, Gobierno de las Islas Baleares) y el Premio Ciutat de Palma 2010 para proyectos de estudios de género, concedido por el Ayuntamiento de Palma, entre otros.

La misión del proyecto “Mujeres haciendo paisaje” es fomentar una reflexión innovadora sobre el papel de las mujeres en la formación, modelación y cuidado del paisaje y el territorio, y confrontarla con la imagen y representación que se ha hecho de las mujeres como reclamo turístico enmarcado en un paisaje idílico.

El proyecto que desarrolle la persona seleccionada será un ejercicio artístico y antropológico sobre la mujer en el mundo rural, tanto como fuerza de trabajo y de transformación del paisaje, como la utilización de su imagen y su evolución en el tiempo. Se trabajará el caso particular de la Sierra de Tramuntana, reconocida como paisaje cultural de la UNESCO y por su particular papel en su participación en los oficios de montaña, mujeres cazadoras, ganaderas, carboneras, pescadoras y cosechadoras de aceituna. Cabe destacar que este proyecto presenta la oportunidad de sistematizar una información de alto valor antropológico, que queda ya poco tiempo para recoger, los testimonios de las mujeres que trabajaron en oficios de montaña desaparecidos hoy en día, como la recogida de aceituna artesanal, la caza tradicional, la pesca artesanal, o la actividad del carbón.

CATALÀ

Paisatges Expandits és un projecte que neix de la col·laboració de tres centres d’art ubicats a l’Euroregió que comparteixen l’objectiu d’impulsar residències de recerca artística, experimentació i la creació d’art contemporani al voltant del concepte de paisatge expandit.

El Centre de Recerca i Cultura contemporània Casa Planas, 3C Calce Culture Contemporaine i Roca Umbert Fàbrica de les Arts es dediquen a promoure les arts visuals, contribueixen a l’imaginari i la construcció col·lectiva d’identitat cultural del territori europeu especialment la zona de l’Euroregió.

La missió del projecte és fomentar una reflexió innovadora sobre el paisatge, el territori, la imatge, el Green Deal i la seva relació sociocultural.
S’exploraran els conceptes de trànsit, connexió territorial, la biologia, la transformació històrica i l’anàlisi del present a través del consum, l’explotació, la conservació i el foment del paisatge.

Premi: 4.000 €

Residència itinerant a 3 localitzacions: Illes Balears, Occitània i Catalunya

Calendari: d’abril a octubre de 2022

Deadline: 15 de març de 2022

Més informació: residenciascasaplanas@gmail.com // 971 966 751

FRANÇAIS

«Paisatges Expandits» est un projet né de la collaboration entre trois centres d’art situés dans l’Eurorégion qui partagent l’objectif de promouvoir les résidences de recherche artistique, l’expérimentation et la création d’art contemporain autour du concept de paysage élargi.

Le Centre de Recerca i Cultura Contemporània Casa Planas, 3C: Calce Culture Contemporaine et Roca Umbert Fàbrica de les Arts se consacrent à la promotion des arts visuels, contribuant à l’imaginaire et à la construction collective de l’identité culturelle du territoire européen, en particulier de l’Eurorégion.

La mission du projet est d’encourager une réflexion innovante sur le paysage, le territoire, l’image, le Green Deal et leur relation socio-culturelle.
Il explorera les concepts de déplacement, de connexion territoriale, de biologie, de transformation historique et d’analyse du présent à travers la consommation, l’exploitation, la conservation et la promotion du paysage.

Prix : 4.000 €

3 résidences à Îles Baléares, en Occitanie et en Catalogne.

Calendrier : avril à octobre 2022

Date limite : 15 mars 2022

Plus d’informationsresidenciascasaplanas@gmail.com // 971 966 751

CASTELLANO

“Paisatges Expandits” es un proyecto que nace de la colaboración de tres centros de arte ubicados en la Euroregión que comparten el objetivo de impulsar residencias de investigación artística, experimentación y la creación de arte contemporáneo en torno al concepto de paisaje expandido.

El Centro de Investigación y Cultura contemporánea Casa Planas, 3C Calce Culture Contemporaine y Roca Umbert Fàbrica de les Arts se dedican a promover las artes visuales, contribuyen al imaginario y la construcción colectiva de identidad cultural del territorio europeo especialmente la zona de la Euroregión.

La misión del proyecto es fomentar una reflexión innovadora sobre el paisaje, el territorio, la imagen, el Green Deal y su relación sociocultural.
Se explorarán los conceptos de tránsito, conexión territorial, la biología, la transformación histórica y análisis del presente a través del consumo, explotación, conservación y fomento del paisaje.

Premio: 4.000 € 

Residencia itinerante en 3 localizaciones: Islas Baleares, Occitania y Cataluña

Calendario: de abril a octubre 2022

Deadline: 15 de marzo de 2022

Más información: residenciascasaplanas@gmail.com // 971 966 751

Resolució de la convocatòria

Ja tenim la resolució definitiva de la residència itinerant Paisatges Expandits impulsada per Casa Planas, 3C Calce Culture Contemporaine i Roca Umbert Fàbrica de les Arts, al costat de Panoràmic Granollers.

Una nova convocatòria de recerca i producció on hem rebut projectes d’alt nivell, i volem donar l’enhorabona a totes les participants. Entre totes el projecte seleccionat és:

«envíame la foto» de Gadea Burgaz

I com a projecte suplent:

«Nosotros, Indagaciones sobre la visión periférica» de Lourdes Peñaranda

Resolución de la convocatoria

Ya tenemos la resolución definitiva de la residencia itinerante Paisatges Expandits impulsada por Casa Planas, 3C Calce Culture Contemporaine y Roca Umbert Fàbrica de les Arts, junto a Panoràmic Granollers.

Una nueva convocatoria de investigación y producción en la que hemos recibido proyectos de alto nivel, y queremos dar la enhorabuena a todas las participantes. Entre todas el proyecto seleccionado es:
«envíame la foto» de Gadea Burgaz
 
Y como proyecto suplente:
«Nosotros, Indagaciones sobre la visión periférica» de Lourdes Peñaranda

Résolution de l'appel

Pour cet appel de recherche et de production, nous avons reçu des projets d’un très haut niveau et nous souhaitons féliciter d’ores et déjà tous les candidats. Entre tous, le project sélectionné a été:
 
«envíame la foto» de Gadea Burgaz
 
Et en deuxième:
 
«Nosotros, Indagaciones sobre la visión periférica» de Lourdes Peñaranda