Pink Riot Fest 2018

Micro Festival de recerca, acció i participació sobre gènere

Micro Festival de investigación, acción y participación sobre género

El centre de cultural i de creació Casa Planas impulsa un Micro Festival de recerca, acció i participació sobre gènere per abordar reflexions contemporànies i utilitzar la creació com a eina transversal de canvi social.
 
Pink Riot és una proposta polièdrica que fa referència a les petites rebel·lions quotidianes en relació al Gender neutrality, una lluita diària cap a una anul·lació de les distincions de gènere.
 
El projecte que abarca una exposició col·lectiva (Open Call), una taula d’investigació del feminisme i un concert en viu. Us convoquem el pròxim dia 15 de març per fer referència al dia de la dona (8 de març) però ho feim una setmana després per descalendaritzar les reflexions sobre el gènere i per dessaturar l’oferta cultural.
 
Recordem que el feminisme és un conjunt heterogeni d’ideologies que tenen com a objectiu la igualtat de drets entre tots els éssers humans. El canvi cap a la igualtat resideix en la consciència, sensibilització i la integració de la diferència de forma normalitzada.
 
La micropolítica es constitueix en una estratègia de resistència en poder no-violenta. Es lluita llavors en el micro, des de les accions diàries i quotidianes de dimensions individuals o formes col·lectives.
 
La tercera ona del feminisme s’allunya de l’essencialisme dels primers feminismes i tendeix més a idees més postcolonialistes. La tercera ona supera les definicions del femení i estudia perspectives postcolonialistas sobre el gènere i la sexualitat. Incorpora múltiples corrents del feminisme amb components de la teoria queer, de l’antirracisme, l’ecofeminisme, la transsexualitat, maternitats i la visió positiva de la sexualitat, entre altres. El replantejament del feminisme de tercera ona es manifesta, per exemple, en que algunes feministes d’aquest corrent tenen una percepció positiva de la sexualitat femenina i han replantejat les postures davant el treball sexual o la pornografia de la segona ona del feminisme.

El centro cultural y de creación Casa Planas impulsa un Micro Festival de investigación, acción y participación sobre género para abordar reflexiones contemporáneas y utilizar la creación como herramienta transversal de cambio social.

Pink Riot es una propuesta poliédrica que se refiere a las pequeñas rebeliones cotidianas en relación al Gender neutrality, una lucha diaria hacia una anulación de las distinciones de género.

El proyecto que abarca una exposición colectiva (Open Call), una mesa de investigación del feminismo y un concierto en vivo. Os convocamos el próximo día 15 de marzo para hacer referencia al día de la mujer (8 de marzo) pero lo hacemos una semana después por descalendaritzar las reflexiones sobre el género y por desaturar la oferta cultural.

Recordemos que el feminismo es un conjunto heterogéneo de ideologías que tienen como objetivo la igualdad de derechos entre todos los seres humanos. El cambio hacia la igualdad reside en la conciencia, sensibilización y la integración de la diferencia de forma normalizada.

La micropolítica se constituye en una estrategia de resistencia en poder no-violenta. Se lucha entonces en el micro, desde las acciones diarias y cotidianas de dimensiones individuales o formas colectivas.

La tercera ola del feminismo se aleja del esencialismo de los primeros feminismos y tiende más a ideas más poscolonialista. La tercera ola supera las definiciones del femenino y estudia perspectivas postcolonialistas sobre el género y la sexualidad. Incorpora múltiples corrientes del feminismo con componentes de la teoría queer, del antirracismo, el ecofeminismo, la transexualidad, maternidades y la visión positiva de la sexualidad, entre otros. El replanteo del feminismo de tercera onda se manifiesta, por ejemplo, en que algunas feministas de esta corriente tienen una percepción positiva de la sexualidad femenina y han replanteado las posturas ante el trabajo sexual o la pornografía de la segunda ola del feminismo.