REART ⇆

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES D'INVESTIGACIÓ ARTÍSTICA

CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA

CATALÀ

REART ⇆ és un projecte articulat en xarxa per al foment de la investigació artística implicada en contextos específics, mitjançant tres residències, una trobada-laboratori col·lectiva, i un arxiu digital de projectes. S’impulsa de manera col·laborativa per Idensitat, Casa Planas (Palma), La Escocesa (Barcelona) i el BBB Centre d’Art (Toulouse) i compta amb el suport de l’Euroregió Pirineus Mediterrani.

Descripció

En aquesta primera fase del projecte, REART ⇆ obre una convocatòria conjunta per fer tres residències de recerca artística d’un mes de durada, en tres llocs específics però amb un marc temàtic comú al voltant del concepte de «transperifèria».

De les tres residències, dues són presencials: una a Barcelona, ​​amb l’acompanyament de La Escocesa, i una altra a Palma de Mallorca amb l’acompanyament de Casa Planas. La tercera es desenvolupa virtualment, amb l’acompanyament d’Idensitat. Els projectes que es realitzin a partir d’aquestes residències han d’estar finalitzats abans del 15 de desembre del 2022, i seran publicats a la plataforma digital de REART ⇆.

Després de les residències, es celebrarà una trobada conjunta de quatre dies organitzada al BBB Centre d’Art a Toulouse, que es durà a terme el novembre de 2022 a la qual han de participar els tres projectes seleccionats. Aquesta trobada es contempla com una part complementària a la residència i s’articularà com un espai laboratori col·lectiu que combinarà moments de treball, reflexió i trobades amb professionals per impulsar la projecció de les investigacions un cop finalitzades les residències.

CASTELLANO

REART ⇆ es un proyecto articulado en red para el fomento de la investigación artística implicada en contextos específicos, mediante tres residencias, un encuentro-laboratorio colectivo, y un archivo digital de proyectos. Se impulsa de manera colaborativa por Idensitat, Casa Planas (Palma), La Escocesa (Barcelona) y  Le BBB Centre d’Art  (Toulouse) y cuenta con el apoyo de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo. 

Descripción

En esta primera fase del proyecto, REART ⇆ abre una convocatoria conjunta para realizar tres residencias de investigación artística de un mes de duración, en tres lugares específicos pero con un marco temático común alrededor del concepto de «transperiferia».

De las tres residencias, dos son presenciales: una en Barcelona, con el acompañamiento de La Escocesa, y otra en Palma de Mallorca con el acompañamiento de Casa Planas. La tercera se desarrolla de forma virtual, con el acompañamiento de Idensitat. Los proyectos que se realicen a partir de estas residencias deben estar finalizados antes del 15 de diciembre de 2022, y serán publicados en la plataforma digital de REART ⇆.

Tras las residencias, se realizará un encuentro conjunto de 4 días organizado en el BBB Centre d’Art en Toulouse, que se llevará a cabo en noviembre de 2022 al que deben participar los tres proyectos seleccionados. Este encuentro se contempla como una parte complementaria a la residencia y se articulará como un espacio laboratorio colectivo que combinará momentos de trabajo, reflexión y encuentros con profesionales, para impulsar la proyección de las investigaciones una vez finalizadas las residencias.