Art Investigation Programme

ART INVESTIGATION PROGRAMME és un programa de residències artístiques iniciat a 2017 per la investigadora i artista visual Marina Planas per a promoure la recerca artística, fomentar el teixit cultural de les illes i reviure de manera innovadora l’Arxiu Planas.

Els diferents eixos de recerca estan pensats per artistes, educadors, comissaris, investigadors, agents artístics i altres perfils híbrids a través de les seves diferents modalitats de programes, dels quals es poden beneficiar tant subjectes individuals com col·lectius o associacions.

Així mateix, cerca generar vincles amb agents del teixit local (altres espais de residències, estudis d’artistes, gestors culturals independents, galeries d’art, etc.) i institucions públiques afins (altres centres de creació, universitats, etc.). Durant l’any el Centre organitza activitats obertes per al públic general amb la finalitat de visibilitzar i compartir amb la ciutadania les creacions i investigacions dels residents.

El programa té el suport del Ministeri de Cultura i Esports, l’Institut d’estudis Baleàrics, El Consell de Mallorca, Ajuntament de Palma, Euroregió Pirinencs i organitzacions privades com Goethe-Institut o la Fundació Teatre Principal.

Els eixos temàtics són: El turisme, la fotografia, el gènere, la memòria col·lectiva de les Illes Balears, la creació contemporània en els Arxius, el viatge i les relacions geopolítiques internacionals.

Consulta aquí les convocatòries obertes

Més informació sobre l’Arxiu Planas

Consulta aquí les memòries d’edicions passades:

ART INVESTIGATION PROGRAMME es un programa de residencias artísticas iniciado en 2017 por la investigadora y artista visual Marina Planas para promover la investigación artística, fomentar el tejido cultural de las islas y despertar de forma innovadora el Archivo Planas.

Los diferentes ejes de investigación están abiertos a artistas, educadores, comisarios, investigadores, agentes artísticos y otros perfiles híbridos a través de sus distintas modalidades de programas, de los que se pueden beneficiar tanto sujetos individuales como colectivos o asociaciones.

Asimismo, busca generar vínculos con agentes del tejido local (otros espacios de residencias, estudios de artistas, gestores culturales independientes, galerías de arte, etc.) e instituciones públicas afines (otros centros de creación, universidades, etc.). Durante el año el Centro organiza actividades abiertas para el público general con el fin de visibilizar y compartir con la ciudadanía las creaciones e investigaciones de los residentes.

El programa recibe el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte, el Institut d’estudis Balàrics, El Consell de Mallorca, Ajuntament de Palma, Euroregión Pirineos y organizaciones privadas como Goethe-Institut o la Fundación Teatre Principal.

Los ejes temáticos son: El turismo, la fotografía, el género, la memoria colectiva de las Islas Baleares, la creación contemporánea en los Archivos, el viaje y las relaciones geopolíticas internacionales.

Consulta aquí las convocatorias abiertas

 

Consulta aquí las memorias de ediciones pasadas: