Sala d'esdeveniments

Sala de eventos

Concerts, exposicions, conferències i projeccions

Conciertos, exposiciones, conferencias y proyecciones

Sala de conciertos

Música, exposicions, conferències i projeccions.
200 mts quadrats
Capacitat de peu: 220 persones (Aforament total 250 persones)
Capacitat amb cadires: 80 persones.
Equip de so i llums professional
Sistema de monitors
Taula de so digital X32
Backline (bateria Tama i equip de baix Ampeg amb pantalla Yamaha 4 × 10)
Tècnics professionals
backstage

 

Música, exposiciones, conferencias y proyecciones.
200 mts cuadrados
Capacidad de pie: 220 personas (Aforo total 250 personas)
Capacidad con sillas: 80 personas.
Equipo de sonido y luces profesional
Sistema de monitores
Mesa de sonido digital X32
Backline (batería Tama y equipo de bajo Ampeg con pantalla Yamaha 4×10)
Técnicos profesionales
Backstage