Silvio Plástico

Artista plàstic - Artista plástico

Silvioplástico és un projecte de més de 20 anys en el qual es treballa la pràctica artística com a eina d’innovació social. Aquesta iniciativa té un fort compromís amb el medi ambient.

Els projectes artístics estan creats bàsicament amb plàstics reutilitzats i s’elaboren a través de dinàmiques de socialització i creació col·lectiva.

Hem treballat amb marques com «Passatemps» i «McDonalds» així com nombroses escoles

Silvioplástico es un proyecto de más de 20 años en el que se trabaja la práctica artística como herramienta de innovación social. Esta iniciativa tiene un fuerte compromiso con el medio ambiente.

Los proyectos artísticos están creados básicamente con plásticos reutilizados y se elaboran a través de dinámicas de socialización y creación colectiva.

Hemos trabajado con marcas como «Pasatiempos» y «McDonalds» así como numerosas escuelas.