So Vital

Un projecte de Tonina Crespí

SO VITAL de Tonina Crespí

SO VITAL de Tonina Crespí es un projecte que recupera la riquesa cultural de la memòria de les dones de la Mallorca rural des del so i l’acció social. En aquesta residència investiga sobre la relació entre la dona, l’aliment i la memòria oral a través de nous llenguatges de divulgació entre la dramatúrgia, el món digital i la història de Mallorca.
 
So Vital és una extensió d’un projecte d’investigació, innovació i divulgació amb diferents arts que va arrancar Tonina Crespí al 2014, Arrels -Històries de Marjaleres, dones del món rural, amb la intenció de visibilitzar. crear xarxes comunes i donar veu a diferents ecosistemes semblants dins el món mediterrani. El projecte s’ha divulgat a través de performances, teatre, xerrades, enregistrament de testimonis, audiovisuals, s’ha creat una partitura musical i ara el projecte So Vital és una aproximació al territori sonor orgànic del món rural. Sons que s’han anat transformant així com s’ha anat transformant el territori i el paisatge viu. Sons que es combinen amb una acció disruptiva visual que representa la memòria real i alhora la ficció i la fantasia del concepte ‘Illes Balears’ i de la mediterrània.

Un paisatge visual impossible d’encaixar fruit d’uns ecosistemes turístics que generen una resposta sensorial, un paisatge social, un ecosistema que crea una nova experiència, un neoturisme. En una plataforma digital s’ampiarà l’exposició. També, gràcies a na Tonina, descobrirem la relació que Josep Planas va tenir amb el món rural.

Sonido vital es una extensión de un proyecto de investigación, innovación y divulgación en diferentes artes que arrancó Tonina Crespí 2014, Raíces -Historias de Marjaleres, mujeres del mundo rural, con la intención de visibilizar, crear redes comunes y dar voz a diferentes ecosistemas similares en el mundo mediterráneo. El proyecto se ha divulgado a través de performances, teatro, charlas, grabación de testimonios, audiovisuales, se ha creado una partitura musical y ahora el proyecto Sonido Vital es una aproximación al territorio sonoro orgánico del mundo rural. Sonidos que se han ido transformando así como se ha ido transformando el territorio y el paisaje vivo. Sonidos que se combinan con una acción disruptiva visual que representa la memoria real y al mismo tiempo la ficción y la fantasía del concepto ‘Islas Baleares’ y de la mediterránea.

Un paisaje visual imposible de encajar fruto de unos ecosistemas turísticos que generan una respuesta sensorial, un paisaje social, un ecosistema que crea una nueva experiencia, un neoturisme. En una plataforma digital s’ampiarà la exposición. También, gracias a Tonina, descubriremos la relación que Josep Planas tuvo con el mundo rural.